Главная » Образец искового заявления

Заявление на подачу алиментов образец


Образец заявления на алименты

17 октября 2012

Заявление подается в суд по месту прописки либо женщины, либо мужчины.

Если вы подаете заявление по месту прописки бывшего супруга то, должны быть точно уверены в этих данных. В противном случае судья после проверки прописки в адресном бюро, вернет ваше заявление.

Исковое заявление на алименты составляется на украинском языке.

Образец

Відповідач:

Іванов Іван Іванович,

зареєстрований та проживає за адресою:

Код почтового відділення, м. Київ,

пр. Кірова, буд. 95, кв. 47

тел.(068) 111-11-11.

Ціна позову - 10000,00 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

Я, позивач - Петрова Марія Іванівна, зареєструвала шлюб з відповідачем 13 липня 1996 року, що підтверджує свідоцтво про одруження (копія якого додається), серії І-КИ № 056998, що видане відділом реєстрації актів громадянського стану виконкому Жовтневої районної ради м. Києва, актовий запис за № 478 від 13 липня 1996 року.

Шлюб між позивачкою та відповідачем було розірвано, що підтверджує свідоцтво про розірвання шлюбу (копія якого додається), серії І-КИ № 077500, що видане відділом реєстрації актів цивільного стану Кiровського районного управління юстиції м. Києва, актова запис за № 234 від 26 вересня 2004 року. Після розірвання шлюбу прізвища: позивачки - Петрова, відповідача - Іванов.

Від шлюбу з відповідачем маю: неповнолітню дитину - сина Іванова Олександра Івановича, 22 серпня 2002 року народження, який народився у м. Києві, що підтверджує свідоцтво про народження дитини (копія якого додається), серії І-КИ № 890150, що видане відділом реєстрації актів громадянського стану Кiровського районного управління юстиції м. Києва, актова запис за № 877 від 26 вересня 2002 року.

По документам та фактично, позивачка для дитини - мати, а відповідач - батько.

Син проживає разом зі мною, що підтверджує довідка з місця проживання позивачки разом з дитиною (оригінал якої додається).

Зі свого боку, я прикладаю усі зусилля для забезпечення потреб дитини, але це не дозволяє мені повністю забезпечити та задовольнити потреби неповнолітнього сина на його повноцінне харчування, купівлю необхідного дитячого одягу та взуття, ліків у разі хвороби, та на інші життєві потреби дитини.

Відповідач не вважає за потрібне утримувати свого неповнолітнього сина.

На мої неодноразові прохання та вимоги до відповідача про сплату аліментів на утримання його неповнолітньої дитини, він не звертає ніякої уваги.

Тому я на законних підставах, згідно ч.3 ст. 181 Сімейного Кодексу України, вимагаю щоб відповідач сплачував аліменти на утримання його неповнолітнього сина на підставі відповідного рішення суду. При цьому, відповідач працездатна особа, може надавати матеріальну допомогу і є батьком дитини.

Відповідно до ст. 180 Сімейного Кодексу України, відповідач зобов&rsquoязаний утримувати свого сина до досягнення ним повноліття.

Згідно ст. 182 Сімейного Кодексу України, мінімальний розмір аліментів на одну дитину встановлено законом. Він складає 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідно до ст. 191 Сімейного Кодексу України аліменти на утримання дитини присуджуються за рішенням суду від дня пред&rsquoявлення позову.

Позивачка звільнена від сплати судового збору відповідно до статті 5 Закону України Про судовий збір.

На підставі викладеного, керуючись ст. 180, ч.3 ст.181,182,183,191 Сімейного Кодексу України,-

ПРОШУ СУД:

 1. Стягнути з відповідача - Іванова Івана Івановича на мою користь аліменти на утримання неповнолітньої дитини - сина Іванова Олександра Івановича, 22 серпня 2002 року народження, щомісяця, з дня пред&rsquoявлення мною позову, у розмірі ¼ з усіх видів його заробітку (доходу), але не менш 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на місяць, до досягнення дитиною повноліття.

Додатки:

 1. Копія свідоцтва про одруження на 1 арк.
 2. Копія свідоцтва про народження сина на 1 арк.
 3. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк.
 4. Оригінал довідки з місця проживання позивачки разом з дитиною на 1 арк.
 5. Ксерокопія паспорта позивачки на 1 арк.
 6. Копія довідки про присвоєння позивачці ідентифікаційного номера на 1 арк.
 7. Копія позовної заяви для відповідача на 2 арк. та усіх додатків до неї на 6 арк.

25 липня 2012 року ____подпись______ Петрова М.І.

Можно добавить к списку документов, если есть:

 1. Ксерокопія паспорта відповідача на 1 арк.
 2. Копія довідки про присвоєння відповідачу ідентифікаційного номера на 1 арк.

Подавать заявление надо в суд в приемные дни.

Приложения прикрепите к заявлению в том же порядке, который написан в конце заявления.

Заявление с приложениями распечатаете в трёх экземплярах: с первым будет работать судья, второе отправят ответчику, третье вы оставляете себе. На этом последнем экземпляре поставят печать с датой приема заявления.

Также вам скажут телефон или номер кабинета, где сообщат фамилию и имя судьи, которая будет вести ваше дело.

Источники информации

 • Консультация с адвокатом.
 • Автор статьи: Надежда Смидович. Специально для Клумбы.

  Образец искового заявления на взыскание алиментов

  В ___________________ районный

  (наименование суда)

  (городской) суд г. ___________

  Истец: _______________________

  (Ф.И.О. адрес заявителя)

  Ответчик: ____________________

  ________________ я вступил(а) в брак с _________________________

  (дата) (Ф.И.О. и адрес супруга)

  и проживал(ю) с ней (ним) совместно __________________________________

  ______________________________________________________________________

  (указать месяц, год, до которого жили вместе если брак уже

  расторгнут, то сообщить число, год расторжения)

  От брака у нас имеется(ются) ребенок (дети) _____________________

  ______________________________________________________________________

  (имя, число, месяц, год его(их) рождения)

  Ребенок (дети) находится(ятся) на иждивении у меня, супруг(а)

  в мою пользу алименты на _____________________________________________

  (имя и дата рождения каждого ребенка)

  Образец оформления искового заявления о взыскании алиментов

  заявление на подачу алиментов образецАлименты - обязательные ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в пользу несовершеннолетнего ребенка и выплачиваемые ему одним из родителей, не проживающим совместно с ребенком или не принимающим участия в его воспитании.

  Один из способов получения алиментов со второго родителя - обращение с исковым заявлением в суд. Иск о взыскании алиментов подается в мировой суд, находящийся по месту жительства ответчика . Если таковое неизвестно, то истец может подать заявление по известному месту последнего нахождения ответчика или его имущества.

  Законодательством предусмотрен определенный размер алиментов, взыскиваемых с плательщика. Размер алиментов зависит от количества совместных детей (1/4 всех доходов на одного ребенка, 1/3 на двух детей и 1/2 на трех и более) и может устанавливаться как в долевом отношении, так и в фиксированном размере. что определяется характером получаемого плательщиком дохода, а также другими факторами. Следовательно, в исковом заявлении нужно обязательно указать, какую сумму истец желает взыскать с ответчика.

  Подача искового заявления с требованием о взыскании алиментов госпошлиной не облагается, поскольку Налоговым кодексом истцы при подаче заявлений с требованиями о назначении алиментов от уплаты госпошлины освобождаются. Освобождение истцов по данной категории дел от уплаты госпошлины является разновидностью налоговых льгот.

  Также в исковом заявлении обязательно нужно указать был ли зарегистрирован брак с ответчиком, и признал ли ответчик ребенка. Доказательства заявляемых требований при подаче искового заявления в данной категории дел приводить не нужно, поскольку уплата алиментов на нужды ребенка - задача родителей, которая установлена законодательством.

  В заявлении необходимо указать дату, с которой будут уплачиваться алименты ответчиком. Как правило, в качестве такой даты указывается день подачи заявления.

  Примерная форма искового заявления для категории дел о взыскании алиментов

  В_________________

  (Наименование мирового суда с

  указанием номера судебного участка)

  города_____________

  Истец:_____________

  (Указать полные Ф.И.О заявителя,

  адрес, контактный телефон)

  Ответчик:_____________

  (указать полные Ф.И.О ответчика,

  адрес, контактный телефон)

  Исковое заявление о взыскании алиментов

  Я, (Ф.И.О.) и ответчик (Ф.И.О. ответчика) имеем совместного ребенка (Ф.И.О. ребенка и дата рождения).

  (Далее необходимо указать,была ли официальная регистрация брака, а также был ли он расторгнут впоследствии. Указать дату заключения брака и дату расторжения брака, а при отсутствии брака указать, был ли признан ребенок ответчиком в надлежащем порядке).

  Наш общий ребенок проживает исключительно со мной. Ответчик проживает в другом месте и участия в воспитании и содержании общего ребенка не принимает. Ребенок содержится мной на собственный доходы, ответчик материальной помощи не оказывает,хотя и не имеет иных детей, а также прочих обязательств, не позволяющих ему оказывать материальную помощь нашему совместному ребенку.

  Установить размер и порядок уплаты алиментов ответчиком посредством соглашения не представляется возможным, ответчик от своей обязанности уклоняется и заключать соглашения отказывается.

  Руководствуясь нормами Семейного и Гражданского процессуального кодексов,

  Прошу:

  1)Обязать ответчика (Ф.И.О. ответчика) выплачивать ежемесячно алименты в размере ___ (указать долю в зависимости от количества детей) от всех получаемых им доходов за исключением тех, из которых не производятся отчисления, на содержание нашего общего ребенка, не достигшего возраста совершеннолетия (Ф.И.О. ребенка и дата рождения) с момента подачи данного заявления (дата подачи).

  К исковому заявлению прилагаю следующий перечень документов:

  1)Копия искового заявления для ответчика.

  2)Копия свидетельства о рождении ребенка.(+еще одна копия для ответчика).

  3)Справка с места жительства истца, подтверждающая факт проживания с ним ребенка.

  4)Свидетельство о заключении и расторжении брака (если заключался брак).

  5)Справка о доходах ответчика, подтверждающая его возможность уплачивать алименты (если имеется).

  Заявление на алименты на ребенка

  ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

  о взыскании алиментов на ребенка (детей)

  ________________ я вступил(а) в брак с ___________________________________

  (дата)                                   (Ф.И.О. и

  __________________________________________________________________

  адрес супруга)

  и проживал(ю) с ней(ним) совместно _______________________________________

  __________________________________________________________________

  (указать месяц, год, до которого жили вместе если брак уже

  расторгнут, то сообщить число, год расторжения)

  От брака у нас имеется(ются) ребенок (дети) _________________________________

  __________________________________________________________________

  (имя, число, месяц, год его(их) рождения)

  Ребенок (дети) находится(ятся) на иждивении у меня,  супруг(а)

  Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка

  Образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка или нескольких детей с другого родителя, с учетом последних изменений действующего законодательства.

  Рекомендуем более подробно ознакомиться с темой взыскания алиментов, прочитав статью Алименты на детей .

  Исковое заявление о взыскании алиментов подается мировому судье. Иск можно подать по своему месту жительства или по месту жительства ответчика. Истец освобожден от уплаты госпошлины.

  К исковому заявлению на алименты необходимо приложить свидетельство о рождении ребенка (детей), которое подтвердит, что ответчик является родителем. Также нужно приложить справку о составе семьи, которая подтвердит, что ребенок проживает вместе с истцом и находится на его содержании (иждивении).

  Если родители состояли в браке к заявлению необходимо приложить свидетельство о его заключении (о расторжении, если брак расторгнут). Если родители в браке не состояли, этот документ прикладывать не нужно.

  При составлении письменного заявления рекомендуется воспользоваться правилами составления искового заявления.

  Мировому судье судебного участка

  № _____ по городу_____________

  Истец: _______________________

  (полностью ФИО, адрес)

  Ответчик: _____________________

  (полностью ФИО, адрес)

  Цена иска  _____________________

  (сумма платежей за год)

  ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

  о взыскании алиментов на ребенка (детей)

  Я и _________ (ФИО ответчика) являемся родителями несовершеннолетнего ребенка (детей) _________ (ФИО детей полностью, дата рождения). Ребенок (дети) проживают со мной, я полностью их материально обеспечиваю, ответчик материальной помощи на содержание детей не оказывает. Ответчик других детей не имеет, удержаний по исполнительным документам с него не производится.

  В соответствии со статьями 80, 81 Семейного кодекса РФ, статьями 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ ,

  Прошу:

   Взыскать с _________ (полностью Ф.И.О. ответчика) ____ года рождения, уроженца _________ (город, область) в мою пользу алименты на содержание _________ (полностью ФИО и дата рождения каждого ребенка) в размере _____ части всех видов заработка ежемесячно, начиная с даты подачи заявления (указать) до совершеннолетия детей.

  Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

   Копия искового заявления Копия свидетельства о заключении брака (свидетельство о расторжении брака, если брак расторгнут) Копия свидетельства о рождении ребенка (детей) Справка жилищных органов о проживании ребенка с истцом

  Дата подачи заявления ___ __________ ____ г.                Подпись истца  _______

  Скачать образец заявления:

  Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка (14,0 KiB, 14 242 hits)

  Советуем посмотреть образец искового заявления о взыскании алиментов на содержание родителя. где приведены рекомендации по оформлению заявления и подаче его в суд.

  Источники:
  klumba.com, sutyagi.ru, razvodimsja.com, alimenty-expert.ru, vseiski.ru

  Следующие документы


  23 апреля 2019 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения

  Недавно добавленные материалы:

  Как заполнить документы на субсидию

  До 15 апреля и до 1 ноября этого года, предприятия, которые предоставляют услуги по газоснабжению, электроснабжению и

  Какая помощь положена молодой семье на строительство дома?

  1. Решение о предоставлении субсидии принимает уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы.2. На основании решения о предоставлении уполномоченным органом исполнительной власти

  Комментарий к Указу № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий

  29 августа 2016 годаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».Документом предусматривается внедрение

  Конкурсный отбор по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям

  Министерство экономического развития Республики Ингушетия объявляет прием документов с 19 по 30 октября 2015 года, для участия

  Как получить жилищные субсидии на приобретение жилья военнослужащим

  Новости по тематикеСогласно федеральному закону «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ в редакции от 14.12.2015, государство берет на себя дополнительную ответственность за

  Как получить жилищную субсидию военнослужащему?

  Проблема обеспечения жильем защитников родины всегда стояла остро. Раньше она решалась составлением квартирных очередей, выделением ведомственных