Главная » Исковое заявление

Образец заявления на алименты украина


Пенсия выезжающим за пределы РФ на пмжДобрый день. Закон РФ №21 от 06.03.2001г распространяется ли его. Вся новость

образец заявления на алименты украина

Лишение РВПЯ гражданка Украины, муж - гражданин РФ, мне выдано разрешение на временное проживание. Прошел год, мне сообщили, что меня. Вся новость

образец заявления на алименты украина

Переезд из Казахстана, помощь в получении жильяЗдравствуйте, подскажите, пожалуйста, может ли наша семья. Вся новость

Заявление о взыскании алиментов образец (на несовершеннолетнего)

Жовтневый районный суд г. Мариуполя

Исковое заявление о взыскании алиментов образец Украина

ПІП2,

Адреса

Тел.

Позовна заява

про стягнення аліментів на дитину і утримання дружини

ПІП1 – позивачка по справі, та ПІП2 – відповідач по справі __.__.____ року уклали шлюб, що зареєстрований відділом РАГС Жовтневого району  м.Одеси, про що в книзі реєстрації актів про укладення шлюбу зроблено запис №652, що підтверджується відповідним свідоцтвом, копія якого додається.

__.__.____ р. рішенням Приморського районного суду м.Одеси зазначений шлюб розірваний (за наявності рішення)

Від шлюбу подружжя має доньку – ПІП3, __.__.____ року народження, яка проживає разом зі  ПІП1 і перебуває на її виховання та утриманні.

З квітня 2012 р. подружжя припинило вести спільне господарство. З цього часу відповідач участі у вихованні дитини не приймає, коштів на її утримання не надає.

Відповідно до ч.1 ст.180 СК України, батьки зобов язані утримувати  дитину до досягнення нею повноліття .

Згідно із ч.1 ст.141 СК України, мати, батько мають рівні права та обов язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою .

Відповідно до ч.3 ст.181 СК України, за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі .

Згідно з ч.2 ст.182 СК України, мінімальний  розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку .

Оскільки ПІП2 ухиляється від обов’язку утримувати свою дитину, вважаю, що з відповідача підлягають стягненню аліменти на утримання ПІП3 у розмірі 1/3 частини від усіх видів доходів, до досягнення останньої повноліття.

Згідно ч.2 ст.84 СК України, дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка - батька дитини до досягнення дитиною трьох років .

Відповідно до ч.1 ст.80 СК України, аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя і (або) у твердій грошовій сумі.

  Відповідно до ст.12 ЗУ «Про державний бюджет України на 2012 р.», встановленні наступні показники прожиткового мінімуму на місяць:на одну особу: з 1 жовтня - 1060 гривень, з 1 грудня - 1095 гривень для дітей віком до 6 років: з 1 жовтня - 930 гривень, з 1 грудня - 961 гривня.

Оскільки в даний час позивачка знаходиться у декретній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років у зв’язку з чим не має можливості працювати і забезпечувати дитину та себе, то вважаю, що позивачка має право на утримання від ПІП2

На підставі викладеного куруючись ч.1 ст.79, ч.1 ст.80, ч.2 ст.84, ст.180, ч.3 ст.181, ст.182, ч.1 ст.191 СК України, ст.ст.27, 31, п.1 ч.1 ст.367 ЦПК України, -

ПРОШУ:

Ухвалити рішення яким:

1. Стягнути з ПІП2, ___.___._____ р.н. зареєстрований за адресою: ___________________, ІІН - ____________ на користь ПІП1  кошти на утримання ПІП3 ___.___._____ р.н. (аліменти) у розмірі 1/3 частини усіх видів доходів з дня пред’явлення позову до досягнення ПІП3 повноліття.

2. Стягнути з ПІП2, __.__.____ р.н. зареєстрований за адресою: __________, ІІН - __________ на користь ПІП1, кошти на її утримання у розмірі 1000 грн. щомісячно починаючи з дня пред’явлення позову до досягнення ПІП3  трьох років.

3. Допустити негайне виконання рішення в частині стягнення аліментів в межах суми платежу на один місяць.

Додатки:

 1. Копія позовної заяви для відповідача з додатками
 2. Копія свідоцтва про шлюб (рішення про розірвання шлюбу)
 3. Копія свідоцтва про народження дитини
 4. Копія довідки про прописку та склад сім’ї
 5. Ін. довідки що підтверджують матеріальне становище.

Взыскание алиментов. Помощь опытного семейного адвоката во всех вопросах связанных с алиментами.

Услуги семейного адвоката компании Партнер UA .

по делам связанных с алиментами в Украине.

 • Составление искового заявления о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка.
 • Составление искового заявления о взыскании задолженности по алиментам.
 • Составление искового заявления об увеличении размера алиментов.
 • Составление искового заявления об уменьшении размера алиментов.
 • Составление искового заявления о взыскании алиментов на совершеннолетнего ребенка.
 • Составление искового заявления об освобождении от задолженности по алиментам.
 • Составление искового заявления о взыскании дополнительных затрат на ребенка
 • Консультации об алиментах на несовершеннолетних детей.
 • Составление соглашения о порядке содержания детей после расторжения брака.
 • Представление интересов клиента в судах по всем вопросам, связанным с взысканием алиментов.
 • Сопровождение процедуры взыскания алиментов.
 • Сопровождение процедуры контроля за целевым использованием алиментов
 • Представление интересов клиента в органах МВД при возбуждении уголовных дел за уклонение от уплаты алиментов.
 • Кроме того, мы составим Вам все необходимые процессуальные документы, если Вы захотите защищать свои интересы самостоятельно. А также предоставим полную консультацию о правилах поведения в суде при рассмотрении дела по алиментам.

  Мы также, консультируем наших клиентов по вопросам связанным с изменением размера алиментов . нерегулярной выплатой алиментов, возможностью получения алиментов на ребенка после 18 лет, взысканию алиментов на ребенка задним числом.

  Бесплатные материалы по тематике Алименты .

  Также рекомендуем Вам прочитать статью об алиментах . которая расположена в рублике Бесплатные консультации юриста. В этой статье вы найдете полезную информацию о финансовых обязательствах родителей живущих отдельно от детей несовершеннолетнего возраста - до 18 лет, а также ответы наиболее частые вопросы, по алиментам.

  Юридическая компания "Украинская правозащитная группа"

  До _________________________________

  (найменування місцевого суду)

  Позивач ____________________________

  (П. І. Б.) що проживає за адресою:

  ______________

  (місце проживання) Номер засобу зв'язку__________________

  Відповідач ___________________________

  що проживає за адресою: _______________

  (місце проживання)

  Номер засобу зв'язку__________________

  Ціна позову __________________________

  ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ

  "___" ____________ ____ р. між мною, _____________________, ____ року народження та Відповідачем ______________________, _____ року народження, було укладено шлюб, який був зареєстрований _______________ у ____________, про, що було видано свідоцтво ___________________________________________. Від цього шлюбу у нас є дитина (діти) _______________________________ ______________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження дитини (дітей) ______________________________________________________________________ _____________________, що на даний момент проживає (проживають) разом зі мною. Відповідач ухиляється від покладеного на нього у відповідності до ст. 180 Сімейного кодексу України обов'язку утримувати свою дитину (своїх дітей). Це, зокрема, виявилося у __________________ та підтверджується ________________. На підставі ст. 182 Сімейного кодексу України при визначенні розміру частки заробітку (доходу) Відповідача, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, просимо суд взяти до уваги наступні обставини: _____________________ (зазначити про наявність відповідних _________________________________________________________________________________ обставин, наприклад, стан здоров'я та матеріальне становище дитини матеріальне становище ________________________________________________________________________________ Відповідача тощо). Як мені відомо, аліменти відповідач нікому не платить, стягнень по виконавчим документам з відповідача не проводиться, у шлюб після розлучення зі мною не вступав, інших неповнолітніх дітей, непрацездатних батьків, повнолітніх дочки, сина немає. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 180 - 183, 191 Сімейного кодексу України,

  ПРОШУ:

  1. Присудити кошти на утримання (аліменти) дитини (дітей) ______________ ___________ та стягувати їх із ____________________________, (П. І. Б. Відповідача) в розмірі _____________ частки від заробітку (доходу) Відповідача щомісячно, починаючи із дня пред'явлення цього позову і до досягнення дитиною повноліття.

  2. Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 367 ЦПК України допустити негайне виконання судового рішення в межах суми платежу за один місяць.

  Додатки:

  1) Свідоцтво про шлюб (про розірвання шлюбу).

  2) Свідоцтво(а) про народження дітей (дитини).

  3) Довідка з житлово-експлуатаційних органів (органів місцевого самоврядування) про знаходження дитини (дітей) на утриманні Позивача.

  4) Довідка (при можливості) про розмір заробітку (доходу) Відповідача.

  5) Копія позовної заяви.

  6) _________________________________.

  7) _________________________________.

  образец заявления на алименты

  ответ эксперта

  планирую

  1. Реально установить сумму не ниже 30 % от прожиточного минимума на ребёнка определённого возраста (согласно Закона про Держбюджет на 2012 год - на дітей віком до 6 років: з 1 січня - 893 гривні, з 1 квітня - 911 гривень, з 1 липня – 917 гривень, з 1 жовтня - 930 гривень, з 1 грудня - 961 гривня

  - дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1112 гривень, з 1 квітня – 1134 гривні, з 1 липня – 1144 гривень, з 1 жовтня - 1161 гривень, з 1 грудня - 1197 гривень

  2. Платить не надо - за подачу иска о взысканиях алиментов вы не платите судебный сбор, закон вас освобождает от этого.

  Источники:
  pozovsud.com.ua, sovetnik.biz.ua, www.i-help-you.com.ua, zahust.at.ua, svitmam.ua

  Следующие документы


 • 24 июля 2024 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения

  Недавно добавленные материалы:

  Как заполнить документы на субсидию

  До 15 апреля и до 1 ноября этого года, предприятия, которые предоставляют услуги по газоснабжению, электроснабжению и

  Какая помощь положена молодой семье на строительство дома?

  1. Решение о предоставлении субсидии принимает уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы.2. На основании решения о предоставлении уполномоченным органом исполнительной власти

  Комментарий к Указу № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий

  29 августа 2016 годаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».Документом предусматривается внедрение

  Конкурсный отбор по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям

  Министерство экономического развития Республики Ингушетия объявляет прием документов с 19 по 30 октября 2015 года, для участия

  Как получить жилищные субсидии на приобретение жилья военнослужащим

  Новости по тематикеСогласно федеральному закону «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ в редакции от 14.12.2015, государство берет на себя дополнительную ответственность за

  Как получить жилищную субсидию военнослужащему?

  Проблема обеспечения жильем защитников родины всегда стояла остро. Раньше она решалась составлением квартирных очередей, выделением ведомственных