Главная » Характеристика с места работы

Образец виробнича характеристика


Производственная характеристика на работника

Производственная характеристика является документом, свидетельствующим о характере выполняемой сотрудником работы, и выдается для предоставления по месту требования.

Наиболее часто такая характеристика требуется в лечебно-профилактические учреждения. И скорее, для соблюдения формальностей по назначению вам «правильного» курса восстанавливающих процедур. Необходимость ее предоставления бывает вызвана прохождением работником медико-социальной экспертизы или профилактического осмотра, который проводит врачебно-трудовая экспертная комиссия. В любом случае производственная характеристика должна содержать такую информацию:

• фамилия, имя и отчество работника

• название предприятия или организации

• название подразделения

• должность и квалификация работника

• характер исполняемых обязанностей и объемы выполняемой работы

• эффективность труда работника.

Производственная характеристика составляется в кадровом отделе предприятия. Если на предприятии или в организации есть собственный медпункт, в составлении характеристики должен принимать участие врач. Производственная характеристика оформляется на фирменном бланке и подписывается первым лицом предприятия или организации. Как правило, это лицо совершенно не интересует, как себя ощущают ваши органы, потому оно подписывает данный документ, не вникая в его содержание.

Иногда под производственной характеристикой подразумевается обыкновенная характеристика с места работы или характеристика студента во время прохождения им производственной практики. В таком случае в характеристике должны быть указаны деловые и индивидуальные качества такого работника или студента.

Зразок характеристики

Характеристика Левченко Валентини Васильовни, 1989 року народження, учениці 11-В класу ЗОШ № 1 м. Київ

Валентина Левченко впродовж навчання зарекомендувала себе здібною, працьовитою ученицею.

До навчання ставиться сумлінно, має глибокі та ґрунтовні знання з усіх предметів, усебічно розвинена. За підсумками навчання за 11 клас нагороджена Почесною грамотою міськвиконкому, фіналіст обласного конкурсу знавців української мови ім.

Т.Г. Шевченко. Багато читає як програмової, так і позапрограмової літератури. Особливий інтерес виявляє до поезії, очолює шкільну поетичну студію «Джерельце».

Неодноразово виступала з оглядовими доповідями про стан і напрями сучасної української поезії.

Упродовж навчання В. Левченко виявляла активність у громадській і суспільно корисній роботі. Під час канікул керувала шкільною агітбригадою, виявивши особистий приклад сумлінного і творчого ставлення до праці.

Уміє триматися в колективі, завжди керується загальнолюдськими моральними критеріями у ставленні як до власних вчинків, так і до поведінки товаришів. Щира й відверта у стосунках з однолітками та викладачами.

Ураховуючи викладене та зразкову поведінку, педрада школи просить обласний відділ народної освіти нагородити випускницю Валентину Левченко золотою медаллю.

10.05.11

Директор (підпис)

Виробнича характеристика зразок

Коли приходив час влаштовуватися на роботу, або випадала удача зайняти важливу посаду. Існує відміну вимагати характеристику, інше складати. Все частіше в звичний побут увійшло іноземне поняття як рекомендаційний лист. Багатьом доводилося зв'язуватися з таким терміном як характеристика. Як правило вимагали характеристику з прежднего місця навчання. Ми знайшли шаблон, який допоможе зберегти час для написання якісного документа В сучасних умовах характеристики як раніше почали величати листами-рекомендаціями. В радянські часи лист з гарантією заміняла звичайна характеристика.

Виробнича характеристика - зразок заповнення, бланк характеристики на працівника, студента, для МСЕ і ЛТЕК

образец виробнича характеристика образец виробнича характеристика

Виходячи з різноманітності інформації, яку необхідно надати в те чи інше відомство, зразок виробничої характеристики розрізняється формою складання: 1. Найпоширеніший варіант - використання виробничої характеристики в якості офіційного документа, в якому перераховані професійні навички, особистісні якості, а також громадська позиція співробітника. Такий різновид документа називається характеристикою з місця работи.2. Відомості, необхідні для встановлення ступеня втрати працездатності при призначенні групи інвалідності, або для винесення всебічної експертної оцінки хворому оформляються у вигляді виробничої характеристики іншого зразка. При заповненні цієї форми відбувається анкетування хворого по ряду питань, що стосуються норм виробітку праці та продуктивності.

Відповіді на питання заносяться на спеціалізований бланк за участю медичного працівника від підприємства. Далі бланк завіряється представниками кадрового відділу та керівництва. Виробнича характеристика такого виду є основним документом, на підставі якого виноситься рішення при проходженні працівником лікарсько-трудової експертної комісії (абревіатура ЛТЕК) або медико-соціальної експертизи, скорочено МСЕ.3. Результати, отримані учнями по закінченні виробничої практики на підприємстві, також оформляються у вигляді звіту - виробничої характеристики. В цьому випадку документ складається у вільній формі, співробітником підприємства, відповідальним за проходження практики студента або представником відділу кадрів.

formablank.ru

Виробнича характеристика: зразок заповнення бланка та форми

Виробничу характеристику вважають офіційним документом, одним із видів характеристик. Її видає адміністрація організації співробітникові для подальшого пред'явлення за місцем вимоги. Форми написання можуть бути різними, залежно від переслідуваних цілей. Найбільш поширені варіанти:

образец виробнича характеристика

Зразок заповнення

1. Виробнича хар-ка працівникові для проходження ним медико-соціальної експертизи (МСЕ) або лікарсько-трудової експертної комісії (ЛТЕК). При проведенні всебічної експертної оцінки хворого, визначенні групи інвалідності або встановленні ступеня втрати працездатності співробітника цей документ вважається одним з основних.

В таких випадках роботодавець оформляє характеристику на спеціальному бланку. Він містить гігієнічну характеристику умов праці. а також відповіді на питання, що стосуються норми виробітку, продуктивності праці і т.д.

Якщо на підприємстві є здоровпункт або медсанчастину, то заповнення характеристики відбувається за участю лікаря. Керівник або начальник відділу кадрів запевняє документ своїм підписом. 2. Характеристика з місця роботи. Цей документ пишуть у довільній формі. Він містить дані про службову, а також громадської активності співробітника, оцінку його особистісних і ділових якостей.

3. Характеристика на студента. Таку характеристику оформляють на студентів, які проходили виробничу практику на підприємстві. Її складає працівник кадрової служби або керівник практики у вільній формі.

Зразок виробничої характеристики на співробітника (Розмір: 36,0 Кб | Скачувань: 25649)

Виробнича характеристика на студента (Розмір: 30,0 Кб | Скачувань: 6590)

Виробнича характеристика працівника направляється на огляд в бюро МСЕ (Розмір: 93,5 Кб | Скачувань: 21012)

Бланк виробничої характеристики для МСЕК (Розмір: 52,5 Кб | Скачувань: 14 698)

Виробнича характеристика на працівника (зразок бланка і приклад)

Виробнича характеристика є документом, що свідчить про характер виконуваної співробітником роботи, і видається для надання за місцем требованія.Наіболее часто така характеристика вимагається в лікувально-профілактичні установи. І швидше, для дотримання формальностей за призначенням вам «правильного» курсу відновлювальних процедур. Необхідність її надання буває викликана проходженням працівником медико-соціальної експертизи або профілактичного огляду, який проводить лікарсько-трудова експертна комісія. У будь-якому випадку виробнича характеристика повинна містити таку інформацію: • прізвище, ім'я та по батькові працівника • назва підприємства чи організації • назва підрозділу • посаду і кваліфікація працівника • характер виконуваних обов'язків та обсяги виконуваної роботи • ефективність праці работника.Производственная характеристика складається у кадровому відділі підприємства. Якщо на підприємстві або в організації є власний медпункт, в складанні характеристики повинен приймати участь лікар.

Виробнича характеристика оформляється на фірмовому бланку і підписується першою особою підприємства чи організації. Як правило, це особа абсолютно не цікавить, як себе відчувають ваші органи, тому воно підписує даний документ, не вникаючи в його содержаніе.Іногда під виробничої характеристикою мається на увазі звичайна характеристика з місця роботи або характеристика студента під час проходження ним виробничої практики. У такому разі в характеристиці повинні бути зазначені ділові та індивідуальні якості такого працівника або студента.

Виробнича характеристика на працівника (зразок)

Документ, в якому міститься короткий опис роботи співробітника на підприємстві, перелік його особистих якостей - це виробнича характеристика на працівника (зразок). Складається вона як правило кадровиком, а підписується керівником з обов'язковим засвідченням печатью.Віди характеристики Виробнича характеристика на працівника повинна відображати таку інформацію, як дата народження та ПІБ співробітника, його освіту (найменування навчальних закладів та час навчання в них), місце нинішньої роботи і які посаді він тут обіймав, позитивні якості працівника, заохочення, курси підвищення кваліфікації, а також мету, заради якої характеристика составляется.В залежності від цілей виробнича характеристика ділиться на внутрішню і зовнішню. Перша складається для організації, в якій працює співробітник у випадках: • напрямки в тривале відрядження • доручення йому нових обов'язків • перекладу на вакантну посаду • атестації • надання заохочення або дисциплінарного стягнення тощо

образец виробнича характеристика

Вона повинна містити не тільки позначку про якості співробітника, але і про його потенціал. Часто внутрішня виробнича характеристика входить в певний пакет документов.Внешняя виробнича характеристика пишеться у відповідь на прохання працівника або організацій і складається у випадках: - отримання кредиту, вступу до навчального закладу і т.д. - Видачі різних дозволів різними органами - застосування державою до працівника різних заохочень або стягнень і т.д.Порядок составленіяДля того щоб заповнити виробничу характеристику, необхідно, перш за все, визначитися, для чого вона складається, а також дотримуватися деяких правил е написання. Складається вона від третьої особи на стандартному аркуші в сьогоденні або минулому часі. Підписується керівником організації та кадрового отдела.Проізводственная характеристика на працівника містить заголовну частину із зазначенням назви документа (характеристика), організації, посади та ПІБ співробітника (повністю). Далі вказуються анкетні дані характеризуемого: дата народження, ПІБ, освіта, спеціальність, звання та науковий степень.Следующім пунктом стає вказівка. трудової діяльності працівника: в який період і на якій посаді почав працювати в даній організації, як просувався по кар'єрній драбині, яких результатів досяг. як проходив професійне зростання і т.д.Говоря про ділові якості співробітника необхідно оцінити його професійну компетентність працівника, здатність налагоджувати і підтримувати ділові відносини, активність при виконанні обов'язків і т.д.Оценку особистих якостей дають на підставі взаємовідносин із співробітниками, його загального рівня культури, психологічних якостей. Тут зазвичай вказуються всі факти заохочення або стягнення сотрудніка.В останньому абзаці характеристики відзначається мета. з якою вона була складена. Візується документ керівником підрозділу, а також кадровим працівником. На характеристиці ставиться печатка і дата її видачі співробітнику.

Виробнича характеристика на працівника (зразок) складається у двох примірниках, з яких оригінал віддається співробітнику, а копія залишається в організаціі.Скачать бланк - Виробнича характеристика на працівника (285) Завантажити зразок - Виробнича характеристика на працівника (268)

Виробнича характеристика на працівника, на студента, бланк для ЛТЕК і МСЕ, зразок заповнення

Виробнича характеристика на працівника - це важливий офіційний документ, який видається співробітникові на вимогу тих чи інших сторонніх організацій в різних цілях. Існує кілька різновидів даного документа, обумовлених різним ситуацій, при яких він затребується. Найбільш поширеним варіантом виробничої характеристики є її різновид, що надається для ЛТЕК (лікарсько-трудової експертної комісії) або для МСЕ (медико-соціальної експертизи). Так, для вирішення питань про присвоєння співробітнику тієї чи іншої групи інвалідності, підтвердження тимчасової непрацездатності та для проведення повної медичної експертизи стану його здоров'я дана характеристика відіграє важливу роль.

Зразок

образец виробнича характеристика Зразок виробничої характеристики складається на бланку затвердженого зразка і повинен містити відомості про посаду, займаній співробітником, його трудовий стаж, кваліфікації на справжній момент, про специфіку виконуваної ним роботи, про його умови праці та відпочинку та ін. Якщо на підприємстві є медсанчастину, то подібна характеристика заповнюється медичним працівником.

За відсутності медсанчастини в заповненні характеристики бере участь служба персоналу. Надалі документ підписується керівником підприємства (або директором з персоналу). Також найчастіше виробнича характеристика виступає в ролі характеристики з місця роботи працівника. У подібних випадках вона оформляється в довільному вигляді.

Проте в ній в будь-якому випадку повинні бути зазначені повне найменування організації, назва займаної співробітником посади, стаж його роботи. Також в документі наводяться ділові якості працівника, вказуються його основні дисциплінарні показники, дається коротка психологічна характеристика і пр.К подібного роду документів належить також і характеристика на студента за підсумками проходження ним виробничої практики. В цьому випадку характеристика виконується також в довільній формі. Складає і підписує її безпосередній керівник практики.

Документ містить інформацію про терміни і тривалості проходження студентом практики на підприємстві, про його ділових і загальнонавчальних якостях, про види і якості виконуваних ним робіт. Наводяться також відомості про дисциплінарні показниках на період практики, а також про придбані навичках і уміннях.

Підписується даний документ керівником практики і директором з персоналу. Дана характеристика призначається для надання до навчального закладу за місцем основної навчання студента.

Завантажити виробничу характеристику

Бланк: proizvodstvennaya-harakteristika.rtf [32.64 Kb] Зразок характеристики для студента: harakteristika-studenta.rtf [28.18 Kb] Бланк для МСЕ. proizvodstvennaya-harakteristika-mse.doc [176.56 Kb] Бланк для ЛТЕК: proizvodstvennaya-harakteristika-vtek. doc [87.32 Kb]

Характеристика на працівника співробітника (виробнича характеристика) - характеристики: зразки документів. оленєгорськ-інфо

Зразок характеристики на працівника

образец виробнича характеристика

образец виробнича характеристика

Характеристика на працівника (виробнича характеристика) - вид документа містить в собі оцінку ділових якостей співробітника а також опис його трудової діяльності.

Характеристика на працівника (виробнича характеристика) може знадобитися при працевлаштуванні співробітника в іншу організацію, в посольство для оформлення візи та ін. А також в лікувально-профілактичний заклад, при проходженні ним медико-соціальної експертизи, лікарсько-трудової експертної комісії.

Як написати характеристику на співробітника

За структурою написання характеристика на працівника нагадує характеристику з місця роботи і характеристику студента з місця практики.

Зверніть увагу, в тому випадку, якщо необхідна характеристика на співробітника для пред'явлення в лікувально-профілактичний заклад та бюро медико-соціальної експертизи, то така характеристика повинна оформлятися на на спеціальному бланку, з такими подробицями:

 • Прізвище Ім'я По батькові співробітника
 • назва організації та відділу, де працює співробітник, адресу місцезнаходження
 • займана посада, кваліфікація та стаж роботи з даної посади
 • спеціальність, кваліфікація за основною професією
 • функціональні обов'язки співробітника
 • гігієнічна характеристика умов роботи
 • виконання індивідуального плану
 • перерви в роботі через хворобу
 • користування полегшеними умовами праці (якщо є такі)
 • відомості про переведення на іншу роботу за останній рік внаслідок захворювання
 • можливість раціонального працевлаштування в організації
 • інші відомості.
 • Завантажити характеристику на працівника

  Перекладено:

  http://mirblankov.ru, http://copdoc.ru, http://bbcont.ru, http://forms-blanks.ru, http://xn ---- etbfarkdrfbfevo3c.xn - p1ai

  ВИРОБНИЧА СФЕРА

  Характеристика виробничої сфери — основи економічного розвитку

  Економічне становище регіону, створення належних умов для життя і праці його населення залежить від розвитку виробничої сфери. Виробнича сфера виступає основою для задоволення людських потреб. Потреби, в свою чергу, відіграють роль стимуляторів діяльності людей. Тому виробнича сфера виступає як сфера безпосередньої, першочергової діяльності людей, необхідної для задоволення всіх надзвичайно різноманітних потреб.

  Виробнича сфера характеризується складністю. До її складу входять засоби виробництва та люди, які володіють виробничим досвідом, предметами праці та засобами праці. Складність виробничої сфери пояснюється складністю взаємодії цих окремих елементів через технологію та організацію виробництва. Технологія виробництва виражає взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмет праці. Люди спрямовують свою діяльність на виготовлення нових видів продукції, оволодівають новими технологіями, використовують нові матеріали. Одночасно вдосконалюють організацію виробництва, забезпечують взаємодію всіх залучених до виробництва факторів, взаємодію людей у процесі виробництва. Ефективність взаємодії людей в організаційних структурах виробництва підвищується з впровадженням досягнень науково-технічного прогресу, інформаційності виробництва.

  Для оцінки діяльності людей у виробничій сфері використовують показники "валовий внутрішній продукт" та "національний доход". Валовий внутрішній продукт являє собою вартість матеріальних благ всіх галузей виробничої сфери за певний період часу. Національний доход є узагальнюючий показник економічного стану регіону, являє собою заново створену вартість за певний період часу.

  До складу виробничої сфери входять: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок, торгівля та громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення, заготівля.

  Галузева структура промисловості України включає велику кількість спеціалізованих галузей, які сформовані з врахуванням технологічних особливостей виробництва, однорідності призначення кінцевої продукції, за схожістю сировини, що використовується для виготовлення продукції тощо. Сучасна класифікація промислових підприємств за видами діяльності передбачає їх розподіл на підприємства:

  • добувної промисловості

  • обробної промисловості

  • виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.

  До складу добувної промисловості відносять підприємства, що видобувають енергетичні матеріали та підприємства, що видобувають неенергетичні матеріали.

  До складу обробної промисловості входить нафтопереробна та металургійна промисловість, машинобудування, хімічна та нафтохімічна промисловість, виробництво деревини та виробів із дерева, целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість, легка промисловість, харчова промисловість і перероблення сільськогосподарської продукції.

  Окремою складовою промисловості виступає виробництво та розподілення електроенергії, газу, води.

  До складу сільськогосподарського виробництва включають дві комплексні галузі: рослинництво та тваринництво. У складі рослинництва виділяють такі конкретні галузі як зернове виробництво, виробництво технічних культур, виробництво картоплі, овочеводство, виноградарство, виробництво спеціальних культур, кормовиробництво. У складі тваринництва виділяють: м'ясо-молочне виробництво, свинарство, вівчарство, птахівництво.

  Транспортна галузь включає такі види транспорту: залізничний, автомобільний, водний (морський, річковий), авіаційний, трубопровідний, міський електротранспорт (в тому числі метрополітен).

  На території кожного регіону сформовані певні співвідношення у розвитку окремих галузей виробничої сфери і в залежності від пріоритетності окремих галузей, визначається економічне спрямування. У випадку, якщо промисловість у загальній валовій продукції займає провідне місце, то вважають, що район має промислове спрямування. Якщо питома вага сільського господарства в регіоні більша, то він має сільськогосподарське спрямування. Крім того, територіальна структура та просторове розташування промисловості має різні форми, серед яких головне місце займає територіально-виробничий комплекс (TBK). До складу TBK входить сукупність взаємопов'язаних сфер діяльності, яка формується в межах компактної території з врахуванням природно-географічних та соціально-економічних особливостей функціонування.

  Запропонований в розділі 1 даної роботи підхід до формування регіонального поділу території України враховує об'єктивно сформований склад територіально-виробничих комплексів, їх спрямованість та особливості просторової концентрації виробничих об'єктів різних галузей економіки, наявність міжрегіональних та внутрішніх економічних зв'язків, розгалуженість транспортної системи та інші фактори. За сукупністю цих особливостей виділені Поліський, Подільський, Степовий, Карпатський, Донбаський регіони. В окрему територіальну обособленість виділені Крим та м. Київ.

  Крім територіально-виробничих комплексів на території кожного регіону можуть виділятися промислові райони, промислові вузли, центри, пункти.

  У розвитку виробничої сфери, виробництва матеріальних благ на території окремих регіонів є спільні риси, а також суттєві відмінності у природно-географічному розташуванні, наявності природних ресурсів, засобів виробництва та їх енергетичним та інформаційним забезпеченням, наявності людського потенціалу, досягнень науково-технічного прогресу тощо. Вказані особливості окремих регіонів розкриваються в наступних розділах підручника.

  Характеристика з місця роботи

  Характеристика з місця роботи — документ, що характеризує людину позитивно або негативно, описує характер, ділові якості працівника і його прфесійні навички. Важливий в діловодстві документ, що дає можливість заочного уявлення людини і відіграючий важливу роль в большості Українських держустанов.

  Характеристику з місця роботи в Україні завжди вимагають у суді, її наявність з позитивними відгуками керівника, відіграє важливу роль при винесенні вироку судею. Тоб то, як один серед інших важливих довідок, доказ. До прикладу, коли вирішується, що людині присудити умовний термін або арешт, то на відсотків тридцять, суддя звертає увагу на зміст характеристики. Важливу роль відіграє характеристика з місця роботи при розгляді в суді адміністративних справ, для прикладу при вирішенні долі водійського посвідчення, «позбавлення права керування» або штраф.

  Стандартний зразок характеристики відсутній, її можна написати довільно, але все ж певної форми дотримуватися потрібно. Видає характеристику відділ кадрів підприємства або організації. Якщо людина працює в ПП, то його представник. Підпис керівника або директора, печатка на бланку характеристики обов'язкові.

  Приклад характеристики з місця роботи .

  ХАРАКТЕРИСТИКА

  Прізвище ім'я та по батькові ___________________________, ______________ року народження, працює або працював на посаді _____________________________________________________________ з "___" ______________ 2005р.

  За період перебування на посаді водія-експедитора, по теперішній час, зарекомендував себе позитивно, як фахівець у певній галузі виробництва______________________. Ділові якості проявив на найвищому рівні, постійно прагне до самовдосконалення. За характером спокійний та врівноважений, жодної скарги від клієнтів певної сфери обслуговування не надходило, тільки позитивні відгуки. В колективі користується повагою та авторитетом. Не мало підготував молодих працівників. У порушенні техніки безпеки помічений не був.

  Нагороджений відзнаками та почесними грамотами______________ за сумліну працю.

  Слід зазначити, що водійське посвідчення для __________________ єдинийй спосіб заробітку та утримання сім'ї .

  Характеристика видана для пред'явлення в _____________________________ районний суд.

  Директор або кер івник ________________ П.І.Б. Дата, підпис і печатка.

  Источники:
  copdoc.ru, svatovo.ws, zrazok.pozovsud.com.ua, pidruchniki.com, yurporada.kiev.ua

  Следующие документы


 • 15 апреля 2024 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения

  Недавно добавленные материалы:

  Как заполнить документы на субсидию

  До 15 апреля и до 1 ноября этого года, предприятия, которые предоставляют услуги по газоснабжению, электроснабжению и

  Какая помощь положена молодой семье на строительство дома?

  1. Решение о предоставлении субсидии принимает уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы.2. На основании решения о предоставлении уполномоченным органом исполнительной власти

  Комментарий к Указу № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий

  29 августа 2016 годаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».Документом предусматривается внедрение

  Конкурсный отбор по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям

  Министерство экономического развития Республики Ингушетия объявляет прием документов с 19 по 30 октября 2015 года, для участия

  Как получить жилищные субсидии на приобретение жилья военнослужащим

  Новости по тематикеСогласно федеральному закону «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ в редакции от 14.12.2015, государство берет на себя дополнительную ответственность за

  Как получить жилищную субсидию военнослужащему?

  Проблема обеспечения жильем защитников родины всегда стояла остро. Раньше она решалась составлением квартирных очередей, выделением ведомственных