Главная » Собрание учредителей хозобществ

Образец протоколу зборів


Зразок протоколу та витягу з протоколу

ПРОТОКОЛ № З

загальних зборів учнів профтехучилища № 17

12.11.2003

Голова зборів: Совенко В. А.

Секретар: Каніщенко Т. Б.

Присутні: директор училища Кучер Л. Д. викладачі:

Куценко А. А. Грицюта Ф. С. Севастюк Б. М. Кличко Л. С. учні.

Порядок денний:

1. Підготовка учнів до виробничої практики.

2. Робота з озеленення й опорядження навколишньої території.

1. СЛУХАЛИ:

Куценко А. А. Інформація керівника виробничої практики.

ВИСТУПИЛИ:

Севастюк Б. М. вніс пропозицію поділити студентів на підгрупи, чітко визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.

3. Поділити учнів на групи й визначити час роботи на ділянці.

2. СЛУХАЛИ.

Голова зборів (підпис) В. А. Совенко

Секретар (підпис) Т.Б. Каніщенко

Зразок витягу з протоколу:

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5

засідання кафедри української мови

18.01.2002

Присутні: завкафедри проф. Луценко А. А. доц. Коломієць Ф. С. доц. Марченко Ю. Ю. доц. Токарева А. М. ст. викл. ТкаченкоЛ. В.,асист. ШумейкоЛ. Б.,асист. Лепеха І. І..аспірант Крикун С. В.

1. Затвердити тему кандидатської дисертації аспірантки Крикун Світлани Василівни у такому формулюванні «Темпоративна синтаксема у структурі простого речення».

2. Призначити науковим керівником проф. Луценка Анатолія Антоновича.

Зразок протоколу батьківських зборів

Зразок протоколу батьківських зборів — це в першу чергу бланк документу для ведення наради у колективі, як для класного керівника у школі, так і для вихователя в дитячому садку (днз). Тобто, звітність та документування обговорень поточних проблем навчального і виховного процесу, а не інших — фінансових проблем.

Слід зауважити, що ведення в протоколі батьківських зборів фінансової звітності класу чи, то групи в дошкільному закладі, не передбачено законом. Насамперед це зумовлено тим, що на сьогодні освіта залишається безкоштовною і будь які фінансові фонди класу, не передбаченні. За виключенням встановлених законом і правильно зареєстрованих батьківських комітетів, з обранням правління, голови тощо.

Батьківських зборів (наради) ___ класу, групи ДНЗ, ____________(повна назва закладу).

Голова батьківських зборів (наради): _________________________

Секретар батьківських зборів (наради): _______________________

Висловили пропозиції, зауваження:

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

Протокол собрания (зборів) образец

ПРОТОКОЛ

01.08.2010 р.    м. Київ    № 10

орендного швейного об'єднання «Каліна» Укршвєйпромсбиту

Голова — Павленко С. М.

Секретар — Пічуєва А. М.

Присутні: Марченко С.В. Руденко С.М. Грищенко Л.Я. Коваль Г.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.    Звіт з виробничо-фінансової діяльності підприємства за 2009 р. (доповідач — головний бухгалтер Марченко С. В.).

2.    Затвердження складу комісії з питань контролю дисципліни (доповідач — заст. директора Руденко С. М).

Марченко С. В. — Про порядок підготовки й складання річного звіту, про завдання працівників обліку.

Грищенко Л. Я. — Про необхідність ретельної підготовки матеріалів звіту.

Коваль Г. М. — запропонувала закінчити складання звіту до 10 серпня 2010 р.

1.1.    Усім працівникам відділу обліку забезпечити своєчасну підготовку й високу якість матеріалів звітів про виробничо-фінансову діяльність об'єднання за 2009 р.

1.2.    Подати річний звіт до Облстату не пізніше 10 серпня 2010 р.

ДОДАТОК: реєстраційний список на 1 арк. в 1 прим.

Протокол собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью

Консультацию подготовили специалисты компании Центр управления специально для пользователей on-line (он-лайн) интернет проекта ProTorG. С архивом консультаций также можно ознакомиться перейдя по ссылке.

ПРОТОКОЛ № ______

СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

____________________

«_____»____________ 2010г. г. _______________

Председатель____________

Секретарь_______________

Присутствуют:

1. __________________ - участник Общества с ограниченной ответственностью _________________ (далее «Общество»), который владеет долей в размере 100% (ста процентов) уставного фонда Общества.

2. Принятие в Общество нового участника Общества - _______________

Зразок протоколу Загальних зборів засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю

“____”. 2014 року м. Київ

ПРОТОКОЛ № 1/2014

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«_________________________________»

Присутні Засновники (учасники):

1.Громадянка України ___________________, паспорт серії ___ _________, виданий __________ МВС України в м. Києві, __.__._____ року, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, вул. ____________________, буд. ___, кв. ____ реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________

2.Громадянин України ___________________, паспорт серії ___ _________, виданий __________ МВС України в м. Києві, __.__._____ року, що мешкає за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. ____________________, буд. ___, кв. ____ реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________

3.Громадянин України ___________________, паспорт серії ___ _________, виданий __________ МВС України в м. Києві, __.__._____ року, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, вул. ____________________, буд. ___, кв. ____ реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________

4.Громадянин України ___________________, паспорт серії ___ _________, виданий __________ МВС України в м. Києві, __.__._____ року, що мешкає за адресою: Україна, м. Черкаси, вул. ____________________, буд. ___, кв. ____ реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________

5.Громадянин України ___________________, паспорт серії ___ _________, виданий __________ МВС України в м. Києві, __.__._____ року, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, вул. ____________________, буд. ___, кв. ____ реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________.

Порядок денний:

1.Обрання голови і секретаря Загальних зборів засновників (учасників).

2.Заснування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________________________________» (надалі - Товариство).

3.Наділення Товариства статутним капіталом та визначення порядку формування статутного капіталу.

4.Затвердження установчих документів Товариства.

5.Призначення (обрання) директора Товариства.

6.Призначення особи, відповідальної за державну реєстрацію Товариства.

Вирішили по питаннях порядку денного:

По першому питанню – обрати головою Загальних зборів засновників (учасників) ______________________ та секретарем _____________________.

________________ та __________________ погодились.

По другому питанню заснувати в Україні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________________________________» за адресою (місцезнаходженням): _______, Україна, м. Київ, вул. ________________, буд. ____, кв. ____.

По третьому питанню - наділити Товариство статутним капіталом у розмірі ___________ (____________ тисяч) гривень 00 копійок.

Вклади учасників у Статутному капіталі Товариства складають:

Прізвище, ім’я та по-батькові Засновника (Учасника) Сума внеску, грн. Часток у статутному капіталі ТОВ,%

Всього 100

Статутний капітал Товариство формує протягом одного року з моменту державної реєстрації.

По четвертому питанню - відповідно до вищевказаної участі Засновників (учасників) затвердити Статут Товариства в редакції, що додається.

Источники:
windowsexpert.at.ua, yurporada.kiev.ua, www.urzona.com, www.protorg.com, ilaw.com.ua

Следующие документы


 • 06 декабря 2021 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения

  Недавно добавленные материалы:

  Как заполнить документы на субсидию

  До 15 апреля и до 1 ноября этого года, предприятия, которые предоставляют услуги по газоснабжению, электроснабжению и

  Какая помощь положена молодой семье на строительство дома?

  1. Решение о предоставлении субсидии принимает уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы.2. На основании решения о предоставлении уполномоченным органом исполнительной власти

  Комментарий к Указу № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий

  29 августа 2016 годаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».Документом предусматривается внедрение

  Конкурсный отбор по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям

  Министерство экономического развития Республики Ингушетия объявляет прием документов с 19 по 30 октября 2015 года, для участия

  Как получить жилищные субсидии на приобретение жилья военнослужащим

  Новости по тематикеСогласно федеральному закону «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ в редакции от 14.12.2015, государство берет на себя дополнительную ответственность за

  Как получить жилищную субсидию военнослужащему?

  Проблема обеспечения жильем защитников родины всегда стояла остро. Раньше она решалась составлением квартирных очередей, выделением ведомственных