Главная » Нормативные правовые акты

Психологическая характеристика на пмпк образец


Зразок характеристика на ПМПК

Тепер характеристики знову почали величати листами з рекомендацією. Якийсь час назад рекомендацію заміняла звична характеристика. Як правило потрібна була характеристика. Коли доводилося бути прийнятим на роботу, або зайняти виборну посаду. В сучасних реаліях в звичний побут увійшло таке поняття як рекомендація в образі письма. Існує відміну запитувати характеристику, інше скласти. Знайдіть зразок, який збереже час для друкування якісного документа Багатьомдоводилося оперувати з документом як характеристика.

Профістарт

Рейтинг публікації: популярно (0), корисно (0)

Автор: Богомазова Марія Гаріфовна

Психолого-педагогічна характеристика

на учня 1 Б класу МБОУ Джидинского ЗОШ п. Джіда.

Гриценко Олексія Юрійовича

Рік народження: 06.10.2003 р

Проживає за адресою: п. Джіда, вул. Транспортна, буд. 18.

Гриценко Олексій до надходження в школу не відвідував дошкільний заклад. 1.09.2011 року був зарахований до першого класу (На повторний курс навчання) МБОУ Джидинского ЗОШ віком 7 років 8 місяців і навчається за програмою Система розвиваючого навчання Л.В. Занкова.

Причина показу на ПМПК: недостатньо сформовані вміння та навички, необхідні для засвоєння навчального матеріалу загальноосвітньої програми.

Стан здоров'я школяра відповідає основній групі. За даними медичної карти зір, слух, нюх в нормі.

Сім'я дитини складається з п'яти чоловік. Мати Гриценко Наталія Юріївна, 32г. Освіта 11 кл. Не працює. Батько

Гриценко Юрій Володимирович, 35 л. Освіта середньо-спеціальна, не працює. БратГріценко Ігор Юрійович, 13 років, навчається в 6 Б класі МБОУ Джидинского ЗОШ, брат Гриценко Артем Юрійович, 4 м, будинку.

Сім'я проживає в окремому (власному) домі, соціально-побутові умови задовільні, матеріальне становище - малозабезпечені. Режим дня школяра в основному дотримується. Пропуски навчальних занять з неповажних причин відсутні.

Питанням виховання і розвитку дитини в сім'ї приділяється досить багато часу.

В результаті обстеження адаптації навчаються 1 Б класу до навчально-виховному процесу було виявлено, що у Гриценка Олексія недостатньо сформовані вміння та навички, необхідні для засвоєння навчального матеріалу.

Зовнішній вигляд у школяра охайний, доглянутий. З однолітками товариський, спілкується абсолютно з усіма учнями класу. Добре йде на контакт з дорослими, ставиться до них шанобливо спокійно і уважно сприймає зауваження вчителя.

Загальна мотивація соціальна, заснована на розумінні суспільної необхідності навчання, навчально-пізнавальна мотивація розвинена недостатньо. Часто переживає за свої вчинки, поведінку на критичні зауваження реагує адекватно, намагається виправитися.

Рухові функції сформовані відповідно віку (хода стійка, координація не порушена, спритність рухів в нормі). Добре розвинена дрібна моторика рук. Ведуча рука права.

Рухові вміння, пов'язані з самообслуговуванням, вироблені дуже добре.

У Олексія недостатньо повний обсяг знань і уявлень про навколишній світ. В ігровій діяльності порушень немає, дитина вміє підкорятися загальним правилам гри. Навчальна діяльність на низькому рівні. Школяр знає відомості про себе, розуміє родинні зв'язку.

Навички просторового орієнтування сформовані неповно, слабо орієнтується в основних поняттях часу, утруднюється у встановленні причинно-наслідкових відносин між явищами дійсності. Зазнає труднощів при оволодінні програмним матеріалом, виявляє недостатньо сформовані основні навчальні вміння та навички, низьку успішність з російської мови, читанню.

У школяра переважає наочно-образне мислення, а словесно-логічне розвинене ще не в повній мірі. У Альоші уповільнене сприйняття і осмислення нового навчального матеріалу, особливо з російської мови, читання.

Йому потрібна постійна організуюча допомога вчителя у вигляді навідних запитань, підказок, опора на наочний матеріал. Він самостійно встановлює причинно-наслідкові зв'язку в серії сюжетних картин з явним змістом сюжету, але не справляється з визначенням логічних відносин при роботі з серією картин з прихованим змістом і незавершеним кінцем дії, розуміє сенс загадок, дуже любить їх відгадувати.

Пізнавальні інтереси в навчальній сфері сформовані недостатньо повно. Олексій намагається брати активну участь в ході уроку, часто помиляється, так як невпевнений у правильності своїх відповідей (хоча іноді думає правильно, а говорить зовсім інший варіант, слухаючи інших хлопців).

Школяр відчуває труднощі в перемиканні з письмових форм роботи до усних завдань (з російської мови). Відзначається порівняно невелика стійкість уваги. Переважає мимовільна увага.

У Олексій краще розвинена зорова пам'ять. Міцність запам'ятовування словесного матеріалу, цифр, букв низька. Відтворення навчальної інформації (правил, текстів, змісту завдань) часто неповне, неточне.

Самостійно застосувати вивчений матеріал на уроці не може. Домінує мимовільне запам'ятовування.

Загальний темп діяльності повільний. Ситуації успіху викликають у дитини позитивні емоції. Переважаючий тип настрою спокійний, врівноважений.

Рівень розвитку мовлення дитини не відповідає віковій нормі. У школяра спостерігається відставання у розвитку фонематичного сприйняття: учень вагається в розрізненні опозиційних фонем, не може проаналізувати звуковий, складовий склад слова, допускаючи пропуски, перестановки, додавання букв (наприклад, глечик к, в, ш, н).

Він розуміє сенс окремих слів повсякденного значення. Учень по прослушанному тексту відповідає на запитання однозначно, не може скласти поширене пропозицію, здійснити послідовний точний переказ.

Він правильно вимовляє не всі звуки російської мови, у нього спостерігається недостатня виразність мови, тихий і невпевнений голос, низька мовна активність і бліда емоційне забарвлення самостійних висловлювань. Відзначається наявність бідного словникового запасу.

Олексій знає такі узагальнюючі (категоріальні) поняття, як птахи, тварини, меблі, овочі, фрукти, посуд, квіти, послідовність пір року. Пасивний словник переважає над активним.

Олексій називає добре всі букви алфавіту, знає їх напам'ять, але не читає, не може зливати звуки. Школяр практично без помилок списує короткі друковані та рукописні тексти. При листі під диктовку допускає стійкі специфічні помилки, пов'язані з недостатнім оволодінням звуковим аналізом, оУкраіниографіческіе помилки, пов'язані з невмінням застосовувати вивчені правила.

За час навчання в першому класі Олексій показав слабкі знання з основних навчальних предметів.

Часто чи додають не дописує елементи букв. Самостійні роботи виконує повільно, з допомогою вчителя, з опорою на наочний матеріал (алфавіт, таблиці) знає, але не вміє застосовувати вивчені правила на листі. Словникові слова запам'ятовує насилу.

Навик самоконтролю розвинений слабо.

На уроках математики виконує додавання і віднімання чисел іноді за допомогою рахункових паличок, пальців, лінійки. Здійснює прямий і зворотний рахунок у межах десяти. Добре знає таблицю складання однозначних чисел в межах десяти.

Припускається помилок на порівняння двозначних чисел. Не вміє самостійно вирішувати завдання. Альоша приймає допомогу вчителя у вигляді навідних запитань, може вирішити просту арифметичну задачу за аналогією на складання чисел.

Хлопчик любить малювати, ліпити з пластиліну, робити аплікації, із задоволенням займається на уроках фізкультури.

Програму першого класу з основних навчальних предметів Гриценко Олексій засвоїв погано. Рекомендую навчання за полегшеною програмі.

Директор школи: ________ / Малова І.С. /

Класний керівник 1 Б класу:

__________ / Богомазова Р.Г. /

Дата складання характеристики:

Оцініть публікацію: [+] [-] [Корисно] Ваша оцінка:

Докладні характеристики на невстигаючих дітей початкової школи

Муніципальний загальноосвітній заклад

Середня загальноосвітня школа № __ м ________

Характеристика ______________________,

___________ Року народження, учениці 1 Б класу

мешкає за адресою: ___________________________

В середню загальноосвітню школу № ____ м _______ пішла з 7 років (1.09.2008) в перший загальноосвітній клас Б, Де навчається на даний момент.

Дівчинка живе в неповній малозабезпеченій сім'ї з мамою і ще 2 дітьми. Мати постійно міняє роботи. Зі слів Олени, мати проживає з співмешканцем (дядьком Михайлом), який не працює і в нетверезому стані б'є дітей і мати.

В будинку постійно бійки і сварки.

Школу відвідує постійно, заняття не пропускає. На вимогу адміністрації школи або вчителя мати завжди є в школу.

Фізичний розвиток дівчинки відповідає віку. На перший погляд дівчинка створює враження неохайного, недоглянутого дитини. Від дівчинки найчастіше виходить неприємний запах, т. К. Спить вона з маленькими дітьми в одному ліжку.

Зі слів матері: Кожен день Лена одягнена в свіжу одяг.

За первинний період навчання в школі (1 чверть) дівчинка проявила себе дуже агресивним дитиною з неадекватною поведінкою, внаслідок чого була направлена. до невролога. За результатами обстеження дано висновок: Продовжити навчання в загальноосвітній школі. Призначено курс лікування (сонопакс). Повторна явка у другому півріччі

Протягом 1 чверті на контакт з дітьми Лена не входила, будь-які взаємини закінчувалися бійкою і агресією з її боку. Вона сама провокувала конфлікти в класі з дітьми (билася, рвала підручники дітей, чиркала в чужих підручниках).

На зауваження вчителя не реагувала, будь-яке втручання дорослого теж зустрічало агресію (могла вкусити, кинути що-небудь і навіть вдарити). Свої небажані агресивні емоційні прояви придушити не могла.

Приклад. Вранці до початку занять стала провокувати дітей (смикати, відбирати у чергового ганчірку з дошки), потім почала підбігати і бити щоденником по голові. На зауваження вчителя не реагувала.

Після дзвінка продовжила ходити по класу і бити хлопців. Почати урок не давала. На прохання вийти з класу не реагувала.

Приклад. Побила хлопчика на перерві (вдарила в око). Його відвели до лікаря, вона не відставала ні на крок, намагаючись ще вдарити.

Після цього в емоційному пориві, стала бити інших дітей. Класний керівник і вчитель початкових класів 1 В стали утримувати її, вирвавшись вона кілька разів вдарила вчителя по грудях, відскочивши початку гавкати.

Приклад. На перерві Лена закривала двері в клас, не даючи дітям вийти і силою утримувала її. Проведена бесіда класним керівником з Оленою не допомогла. Так тривало хвилин 15.

Далі підключилися мед. працівник, соц. педагог і вчитель початкових класів 1 В. Результату не було. Дівчинка з агресією кидалась на двері і утримувала її, не реагуючи на дорослих.

Коли її відтягли від дверей і силоміць посадили на диван в коридорі школи у неї почалася істерика. Вона кричала в коридорі весь урок, під наглядом медика, не даючи можливості вчителям вести уроки, поки не прийшла мати, викликана класним керівником.

Після того як Олена почала пити таблетки, призначені неврологом, таких небажаних проявів агресії Герасимчука спостерігатися. Дівчинка стала дуже спокійною, що зберігається до даного моменту.

Лена не прагне до підтримання порядку і чистоти в класі. Не містить в порядку свої речі, а також шкільне майно та речі товаришів.

Ігрова діяльність не розвинена. Дівчатка її в своє коло не приймають.

До навчальної діяльності дівчинка інтересу не проявляє. Вона ніколи не прагне дізнатися щось нове, цікаве. Увага нестійке, концентрація знижена.

Вчителі на уроці не слухає, робить що хоче.

До візиту до невролога Лена на уроці шуміла, намагалася спровокувати конфлікт з найближчими до неї дітьми, ходила по класу, лізла в шафи, малювала на дошці під час уроку, а також у своїх зошитах, ніж природно відволікала дітей і вчителя. На зауваження не реагувала.

Приклад. На уроці математики після дзвінка не стала сідати за парту, а продовжувала малювати на дошці. На зауваження вчителя сісти не реагувала.

При спробі посадити її за парту, Лена кинулась на вчителя з кулаками, але від дошки не відходила весь урок, продовжуючи малювати.

З Оленою було проведено ряд тестів на виявлення рівня готовності до школи.

Проведений тест на початку року, який досліджує мислення показав дуже низький рівень психосоціального розвитку (т. е. шкільну незрілість).

Тест, проведений з метою виявити засвоєння початкових математичних понять, показав, що дівчинка не може назвати геометричні фігури, не вміє рахувати, не може розрізнити поняття більше, менше, між, маленький, великий, Не володіє елементарними соціально-побутовими поняттями (скільки вушок у зайця, ніг у кішки).

Навичок читання немає. Знає окремі букви. При списуванні робить помилки.

Мова розвинена слабо. Скласти розповідь по картинці не може (одиночні слова і пропозиції). Звуки з слів не виокремлює.

У зв'язку з цим була проведена робота і індивідуальні бесіди з ____________ класним керівником, соціальним педагогом, шкільним психологом і медиком. В популярність поставлено керівництво школи.

На даний момент Лена поводиться на уроці спокійно, не шумить, малює на уроці, коли вчитель веде бесіду. Іноді, дивлячись на інших дітей, вона піднімає руку, але нічого не може відповісти, або повторює відповіді дітей, або може підняти руку і відповісти що-небудь не по темі уроку.

Приклад: На дошці дані склади: на, за, до, ка, ра, ма, си, са, ло, во, ро, га, да, го, але, р, с, ля. Завдання: складіть слова. Лена піднімає руку і відповідає: Кішка

Завдання письмового характеру виконує, коли є зразок (запис на дошці, показ в зошити). Коли потрібно виконати завдання самостійно намагається списати у сусідів, Чим заважає дітям.

Будинки за Лену виконує завдання мати.

На уроках праці та образотворчого мистецтва завдання виконує, однак результат не завжди досягається. Супроводжує словами: Не змогла. Я не вмію

Дослідження стану аналізаторів показало, що слух і зір у дівчинки в нормі.

Дослідження загальної моторики показало, що дівчинка добре контролює свої довільні рухи. Дрібна моторика розвинена слабо. Завдання на рухову пам'ять і динаміку координації руху Лена виконує не точно.

Просторові і часові уявлення розвинені слабко. Вона не може назвати місце розташування предмета із зазначенням сторін (плутає ліво, право), не може виконати завдання по знаходженню предмета за пропонованою інструкції, однак у власному тілі орієнтується. Плутає поняття старше-молодше.

Пам'ять не розвинена. Дівчинка не може вивчити чотиривірш, скоромовку, переказати розповідь.

Дослідження мислення й мови показало, що випробувана не здатна до виявлення причинно-наслідкових зв'язків, аналізу і синтезу, виявленню загального і відмінностей, угрупованню предметів. Прихований сенс не розуміє (на картинці).

Логічну послідовність в серії сюжетних картинок встановити самостійно не може. Словниковий запас бідний. Відповідає окремими словами або короткими фразами.

Читання: називає деякі букви. Читати не може. Скласти розповідь і переказати не може.

Не може пояснити сенс прислів'я.

Лист: під диктовку писати не може. Списує текст, спотворюючи деякі елементи букв.

Математика: рахунок до 10 в прямому і зворотному порядку за допомогою педагога. Обчислення виробляти не може, прості арифметичні задачі не вирішує.

Висновки та рекомендації педагога:

На даний момент, Лена, не справляється вимогами програми Школа Росії, Що пред'являються до знань, умінням і навичкам учнів 1 класу. Психолого-педагогічне дослідження ________ дає підставу говорити, про те, що дівчинка педагогічно та соціально запущена.

При таких показниках, агресії, педагогічної та соціальної занедбаності, педагогічну корекцію і навчання в 1 загальноосвітньому класі середньої школи № __ вважаємо неефективною і недостатньою.

До характеристики додаються:

Прописи.

Зошити.

Тест на дослідження мислення.

Тест з математики на засвоєння початкових математичних понять.

Деякі роботи з образотворчого мистецтва і праці.

_______________________ ________ Г.

Класний керівник __________________ (______________)

Образец психолого-педагогической характеристики ребенка на ПМПК

Характеристика ученика.

Ф. И. воспитанника ___________________________________________________________________

Дата рождения____________________ Возраст ___________ Класс ________________

2.1. Уровень развития познавательных процессов (мышление, внимание, память), прогноз обучения

Внимание.

Всегда легко и быстро сосредотачивает свое внимание на объяснении учителя. Никогда не отвлекается на уроке, ошибок по невнимательности на уроке не делает.

Достаточно внимательно слушает объяснение учителя. Отвлекается редко, иногда встречаются ошибки из-за невнимательности.

Не всегда внимательно слушает объяснения учителя. Периодически отвлекается, часто делает ошибки из-за невнимательности, но исправляет их при проверке.

Слушает достаточно внимательно только в том случае, если ему интересно. Часта отвлекается. Постоянно делает ошибки из-за невнимательности, при проверке не всегда исправляет их.

Как правило, медленно и с трудом сосредотачивает свое внимание на уроке, мало, что усваивает из объяснений учителя из-за постоянных отвлечений. Делает много ошибок по невнимательности и не замечает их при проверке.

Память.

При заучивании всегда разбирается в структуре и смысле материала. Но и материал, требующий механического заучивания, запоминается им легко.

При заучивании может запомнить лишь то, в чем предварительно разобрался, что понял. Материал, требующий механического заучивания, дается с трудом.

Материал, требующий механического заучивания, усваивает очень легко, достаточно 1 - 2 раза посмотреть на него. Имеет привычку не разбираться в структуре и смысле заучиваемого материала.

При заучивании долго разбирается в материале. При изложении делает ошибки по форме, но смысл излагает точно.

Для запоминания материала многократно механически повторяет его, без разбора и осмысления, делает смысловые ошибки.

Мышление.

Быстро схватывает суть материала, всегда в числе первых решает задачи, часто предлагает собственные оригинальные решения.

Достаточно быстро понимает материал, быстрее многих решает задачи, иногда предлагает собственные оригинальные способы решения.

Удовлетворительно понимает материал после объяснения учителя, решает задачи в среднем темпе, обычно собственных оригинальных решений, не предлагает.

В числе последних улавливает суть объяснений преподавателя, отличается медлительным темпом обдумывания и решения задач.

Понимает материалы только после дополнительных занятий, крайне медленно решает задачи, при решении задач слепо использует известные «шаблоны».

2.2. Мотивация учения и избирательность.

2.3. Владение рациональными приемами организации учебного труда.

2.4. Общеучебные навыки.

Произвольное внимание достаточно устойчивое, может быстро включаться в работу и сохранять работоспособность в течение урока. Развитие памяти соответствует возрастной норме. Прогноз обучения положительный. Способен к изучению предметов образовательного цикла. Имеет удовлетворительный уровень прилежания, проявляет старание и упорство в учебной деятельности, однако нуждается в помощи и поддержке, положительном стимулировании. У воспитанника есть желание понять и усвоить учебный материал. Основная проблема воспитанника – большие пробелы в знаниях по всем предметам образовательного цикла. Однако в течение 2 месяцев пребывания воспитанника в спец. ПУ, благодаря упорству и вниманию педагогов, удалось ликвидировать ряд существенных пробелов, особенно по предметам гуманитарного цикла, к изучению которых воспитанник обнаружил особые способности. Основные опасения педагогов вызывает изучение воспитанником математики. Текущий уровень знаний по данному предмету соответствует отметке «2». На данный момент воспитанник частично владеет общеучебными навыками, читает в соответствии с возрастной нормой, умеет пересказывать, старается грамотно писать. Не обладает вычислительными навыками, не умеет продуктивно использовать учебник и другие учебные пособия, выделять главное, делать выводы и обобщения. На данный момент самостоятельно организовывать свой учебный труд не может, пока нуждается в постоянной помощи взрослых.

2.5. Уровень знаний по предметам.

Успешно учится по следующим предметам: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Изучение каких предметов затруднено, по каким причинам _________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проявление личностных качеств в поведении ребенка.

Трудолюбие.

Любую работу ученик всегда выполняет охотно, ищет работу сам и старается сделать её хорошо.

Как правило, охотно берется за работу, стараясь выполнять ее хорошо. Случаи противоположного характера редки.

Редко охотно берется за работу.

Чаще всего старается уклониться от любой работы.

Всегда уклоняется от выполнения любого дела.

Ответственность.

Всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное ему дело.

В большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему работу.

Часто не выполняет в срок (или выполняет плохо) порученное ему дело.

Очень редко выполняет порученное ему дело.

Никогда не доводит до конца порученные ему дела.

Аккуратность.

Всегда содержит свои вещи в идеальном порядке. Всегда идет опрятно, подтянут - и за партой и у доски. Бережет общественное имущество, всегда старается привести его в порядок.

Содержит в надлежащем порядке собственные и одолженные ему вещи (книги, конспекты). Помогает приводить в порядок общественное имущество (парты, инвентарь т. п.) скорее по обязанности.

Не проявляет большого стремления к поддержанию порядки вокруг себя. Иногда приходит в школу неопрятным, неряшливо одетым. Равнодушен по отношению к тем, кто портит общественное имущество.

Часто не заботится о своем внешнем виде, состоянии своих книжек вещей, не бережет общественное имущество, даже портит его.

Совершенно не заботится о том, чтобы содержать свои вещи в надлежащем порядке, всегда неопрятен, неряшлив. При случае, не задумываясь, портит общественное имущество.

Отношение к людям:

Коллективизм.

Всегда проявляет заботу по отношению к знакомым и незнакомым людям, старается любому оказать помощь и поддержку.

Склонен проявлять заботу о незнакомых людях, если это не мешает его личным планам и делам.

Нередко проявляет равнодушие к чужим делам и заботам, если это не затрагивает его лично.

Как правило, равнодушен к заботам других, по своей инициативе им не помогает.

Считает излишним проявлять заботу о незнакомых членах общества, живет под девизом: «Не лезь не в свое дело».

Честность. Правдивость.

Всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям, товарищам. Говорит правду и тогда, когда ему это невыгодно.

Почти всегда правдив по отношению к воспитателям, учителям и товарищам.

Часто говорит неправду ради собственной выгоды.

Почти всегда говорит неправду, если это ему выгодно.

Склонен всегда, говорить не правду.

Справедливость.

Активно борется с тем, что считает несправедливым.

Не всегда борется с тем, что считает несправедливым.

Редко выступает против того, что считает несправедливым.

Не добивается справедливости.

Совершенно равнодушен к проявлениям несправедливости.

Бескорыстие.

В своих поступках всегда руководствуется соображением пользы делу или другим людям, а не собственной выгоде.

В поступках часто руководствуется соображениями собственной выгоды.

В поступках всегда руководствуется соображениями собственной выгоды.

Всегда охотно вступает в контакт с людьми, любит работать и отдыхать с другими.

Как правило, с удовольствием общается с людьми.

Стремиться общаться с ограниченным кругом людей.

Предпочитает индивидуальные формы работы и отдыха.

Замкнут, необщителен.

Вежливость, тактичность.

Все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим людям.

Почти всегда проявляет должное уважение к другим людям.

Часто бывает, невежлив и нетактичен.

Часто недопустимо резок, груб. Нередко затевает ссоры.

Всегда резок, невыдержан как в общении со сверстниками, так и в общении со старшими. В ссоре оскорбляет других, грубит.

Отношение к себе:

Уверенность в себе

Никогда не советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда это следовало бы сделать.

Все задания, поручения выполняет без помощи других. Обращается за помощью только в случае действительной необходимости.

Порой, выполняя трудную задачу, обращается за помощью, хотя мог бы справиться сам.

Часто при выполнении заданий, поручений просит помощи, поддержки других, даже если сам может справиться.

Постоянно, даже в простых делах, нуждается в ободрении и помощи других.

Самокритичность.

Всегда со вниманием выслушивает справедливую критику, настойчив в исправлении собственных недостатков.

В большинстве случаев правильно реагирует на справедливую критику, прислушивается к добрым советам.

Порой прислушивается к справедливым замечаниям, старается их учитывать.

К критическим замечаниям, советам относятся невнимательно, не старается исправить недостатки.

Отвергает любую критику. Отказывается признавать свои очевидные промахи, ничего не делает для их исправления.

Стремление к успеху, первенству.

Всегда и во всем стремится быть первым (в учебе, спорте и т.п.), настойчиво этого добивается.

Стремится быть в числе первых во многих областях, но особое внимание уделяет достижениям в какой-либо одной области.

Стремится в чем-то одном, особенно его интересующем, добиться признания, успеха.

Очень редко стремиться к успеху в какой-либо деятельности, легко довольствуется положением «середняка».

Никогда не стремится в чем-либо быть первым, получает удовлетворение от самой деятельности.

Самоконтроль.

Всегда тщательно взвешивает свои слова и поступки.

Не всегда тщательно контролирует свои слова и поступки.

Большей частью поступает необдуманно, рассчитывает на «везение».

Почти всегда поступает необдуманно, недостаточно тщательно контролирует себя.

Постоянно поступает необдуманно, в расчете на «везение».

Волевые качества личности

Всегда вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого.

В большинстве случаев вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого.

В большинстве случаев отступает перед силой.

Всегда отступает перед силой, трусит.

Решительность.

Всегда самостоятельно, без колебаний принимает ответственное решение.

В большинстве случаев без колебаний принимает ответственное решение.

Иногда колеблется перед ответственным решением.

Редко решается принять какое - либо ответственное решение.

Не в состоянии самостоятельно принять какое-либо ответственное решение.

Настойчивость.

Всегда добивается выполнения намеченного, даже если требуются длительные усилия, не отступает перед трудностями.

Как правило, старается выполнить намеченное, даже если при этом встречаются трудности. Противоположные случаи редки.

Доводит до конца задуманное, лишь, если трудности его выполнения незначительны или требуют кратковременных усилий.

Очень редко доводит до конца задуманное, даже если сталкивается с незначительными трудностями.

Столкнувшись с трудностями, сразу же отказывается от попыток выполнить намеченное.

Самообладание.

Всегда умеет подавить нежелательные эмоциональные проявления.

Как правило, умеет справиться со своими эмоциями. Случаи противоположного характера единичны.

Порой не умеет справиться со своими эмоциями.

Часто не может подавить нежелательные эмоции.

Плохо владеет своими чувствами, легко впадает в состояние растерянности, подавленности и прочее.

Положение ребенка в детском коллективе.

Положение воспитанника в коллективе:

Авторитет в классе.

Пользуется безусловным авторитетом практически среди всех одноклассников: его уважают, считаются с его мнением, доверяют ответственные дела.

Пользуется авторитетом среди большинства одноклассников.

Пользуется авторитетом только у части одноклассников (у какой - то группировки, только среди мальчиков или среди девочек и т.д.)

Пользуется авторитетом у остальных учащихся.

В классе авторитетом не пользуется.

Симпатия.

Является любимцем класса, ему прощаются отдельные недостатки.

В классе ребята относятся к нему с симпатией.

Пользуется симпатией только у части одноклассников.

Пользуется симпатией у отдельных ребят.

В классе его не любят.

Общий эмоциональный тонус:

Постоянно оживлен, очень активен во всех сферах школьной жизни, во все вмешивается, берется за все дела.

Оживлен, в меру активен во всех сферах школьной жизни.

Оживлен, активен только в некоторых сферах школьной жизни.

По сравнению с товарищами менее активен и оживлен.

Практически всегда вял, апатичен во всех сферах школьной жизни, несмотря на то что здоров.

Эмоциональная уравновешенность:

Всегда спокоен, у него не бывает сильных эмоциональных вспышек.

Обычно спокоен, эмоциональные вспышки очень редки.

Эмоционально уравновешен.

Повышенная эмоциональная возбудимость, склонен к бурным эмоциональным проявлениям.

Вспыльчив: часты сильные эмоциональные вспышки по незначительному по незначительному поводу.

Сильные стороны воспитанника:__________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Проблемные стороны воспитанника (область особого внимания)______________________________ ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Программа индивидуальной педагогической работы:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

«______» _______________________ 20____ г.

Характеристика на ученика

Для выявления индивидуальности, психологических особенностей одного или нескольких учащихся с успехом применяется психолого-педагогическая характеристика ученика или целой учебной группы. Корректная, грамотная характеристика – это самый доступный способ ускорить процесс налаживания контакта между вновь прибывшим педагогом и подростковым коллективом. Получая через образец характеристики неискаженное представление об индивидуальных особенностях учащегося и его способностях, педагог имеет возможность выработать правильный подход к своему новому подопечному, планируя педагогическую работу с целью продуктивного процесса обучения и взаимодействия. В противном случае, выстраивание взаимоотношений на основе информации, полученной из необъективной характеристики учащегося, может привести к отсутствию взаимопонимания и возникновению конфликтов в учебном коллективе.

Алгоритмы для составления характеристики на школьника видоизменялись в процессе времени под воздействием новейших аспектов в области детской психологии и популярности того или иного педагогического направления, поэтому сегодня невозможно выдать универсальную формулу для составления идеальной личностной характеристики ребенка.

Основные методики составления и образец характеристики на ученика

психологическая характеристика на пмпк образец Основываясь на современных научных позициях, преподаватели разработали немало разнообразных характеристик, в различной степени привязанных к методологии педагогики. Каждая из форм может быть равнозначно оценена как с точки зрения достоинств, так и недостатков, поэтому при составлении характеристики можно лишь принять к сведению базовые критерии, которые выделены на сегодняшний день:

 • характеристика на ученика призвана выявлять индивидуальные психологические параметры, проявляющиеся в его поведении и в процессе обучения
 • форма должна разграничивать учащихся по категориям с различной степенью преобладания каких-либо особенностей
 • описание, составленное преподавателем, должно характеризовать его отношение к ученику
 • форма документа должна соответствовать стандартной схеме
 • характеристика составляется таким образом, чтобы данные об ученике были понятными для вновь прибывших педагогов
 • процесс создания формы не должен быть затратным по времени и возможностям для составителя.

  Психолого-педагогическая характеристика ученика

  психологическая характеристика на пмпк образец На основании вышеизложенных принципов был выстроен метод экспертных оценок, где в качестве эксперта выступает классный руководитель. Названный «Психолого-педагогической картой учащегося», данный метод предполагает изображение оценочных шкал в графическом виде и является наиболее объективным методом оценки способностей учащегося. Метод в полной мере обеспечивает наглядность степени выраженности определенных особенностей, что неоднократно было подтверждено на заседаниях ПМПК.

  Составление карт производится в период получения среднего образования и заполняется после прохождения учащимися определенных стадий учебного процесса:

 • в 3 классе педагогом начальных классов составляется характеристика на ученика начальных классов для учителя средних классов, с целью получения сведений об учащемся по результатам окончания 3-го, а также 1 и 2 классов
 • в 7 классе характеристика, составленная в виде карты, по результатам 4, 5 класса, а также 6 и 7 класса имеет цель определить профильное направление способностей ученика и помогает в выборе колледжа, ПТУ либо другого учебного заведения
 • в 9 классе карта составляется для определения профессиональных способностей учащегося с целью выбора ВУЗа.

  Школьная программа, предусматривающая учебу в 11 классах, предполагает составление карты после 4, 8 и 10 лет обучения.

  Скачать

 • Характеристика на учащегося 3 класса: harakteristika-na-uchenika-3-klassa.doc [31 Kb] (cкачиваний: 5958)

  Главное меню

  Благодарим вас за то, что вы воспользовались нашей системой и задали нам вопрос.

  Согласно распоряжения Рособорнадзора, в этом году экзамен по математике можно сдать на базовом уровне и на профильном. Экзамен на профильном уровне будет сдан, если вы наберете установленный минимальный балл, в этом году он составляет 27 баллов . В этом случае вы получаете аттестат и возможность поступить в образовательное учреждение, где в списке предметов для поступления на выбранную специальность имеется предмет «математика».

  Если вы сдаете математику на базовом уровне . то работы будут оцениваться по пятибалльной системе (от «1» до «5») . проходной балл - 3. На таком экзамене вы должны получить как минимум положительную оценку «3», а также возможно «4» и «5». Оценки «1» и «2» считаются неудовлетворительными, при получении таких оценок экзамен будет не сдан, и аттестат вы не получите.

  Надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос! Желаем вам успеха на предстоящих экзаменах!

  Уважаемая Анастасия!

  Благодарим вас за то, что вы воспользовались нашей системой и задали нам вопрос.

  Согласно распоряжения Рособорнадзора, в этом году экзамен по математике можно сдать на базовом уровне и на профильном. Экзамен на профильном уровне будет сдан, если вы наберете установленный минимальный балл, в этом году он составляет 27 баллов. В этом случае вы получаете аттестат и возможность поступить в образовательное учреждение, где в списке предметов для поступления на выбранную специальность имеется предмет «математика».

  Если вы сдаете математику на базовом уровне, то работы будут оцениваться по пятибалльной системе (от «1» до «5»), проходной балл - 3. На таком экзамене вы должны получить как минимум положительную оценку «3», а также возможно «4» и «5». Оценки «1» и «2» считаются неудовлетворительными, при получении таких оценок экзамен будет не сдан, и аттестат вы не получите.

  Надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос! Желаем вам успеха на предстоящих экзаменах!

  Составление психолого-педагогической характеристики учащегося специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида

  Психолого-педагогическая характеристика является аналитическим продуктом деятельности педагога в процессе наблюдения за учащимся в различных сферах его жизни – обучении, общении, социальном поведении.

  Психолого-педагогическая характеристика на учащегося составляется с разными целями, исходя из которых, её содержание может меняться. Характеристика может носить текущий характер, когда она составляется впервые после одного учебного года обучения ученика в школе и при переводе его из класса в класс дополняется и изменяется.

  Подробные, развёрнутые характеристики требуются при переводе учащегося из одной школы в другую, при необходимости дополнительного обследования на ПМПК, для уточнения или изменения образовательного маршрута.

  Составлению характеристики предшествует важный период – наблюдение за учащимся и изучение его познавательной деятельности, личностных качеств, индивидуально-психологических особенностей. Кроме этого, изучается характер усвоения знаний по предметам, причины затруднений в усвоении знаний, особенности отношения учащегося к разным предметам, особенности индивидуального подхода в ходу учебного процесса. За данный раздел ответственным является классный руководитель, однако для наиболее объективной и полной характеристики желательно участие других специалистов, работающих непосредственно с учащимся: воспитателя, учителей-предметников, логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Особенности речевых нарушений даёт логопед.

  Участие учителей-предметников в составлении психолого-педагогической характеристики позволяет раскрыть особенности познавательной деятельности.

  Воспитатель проводит изучение ученика со стороны его личностных качеств, поведения, отношений в коллективе. Вместе с тем воспитатель собирает материал по отношению учащегося к выполнению домашнего задания, фиксирует встречающиеся трудности при их выполнении.

  Значительная роль в составлении психолого-педагогической характеристики отводится психологу и социальному педагогу. Психолог в характеристике отражает результаты диагностик учащегося, даёт описание эмоционально-волевой сферы ученика. Социальный педагог описывает условия, в которых воспитывается ребёнок, характеризует роль родителей в воспитании, раскрывает особенности поведения ученика, его отношений с коллективом учащихся и педагогов, уровень усвоения учащимся общественных норм и правил, наличие вредных привычек, учётов в органах профилактики.

  Таким образом, в сборе материала для психолого-педагогической характеристики участвуют все специалисты школы.

  Все данные об ученике в течение учебного года фиксируются в дневнике наблюдений, который является основным опорным документом, содержащим данные о конкретном ученике. Кроме дневника наблюдений при составлении характеристики ученика используется его личное дело, где особое внимание уделяется заключению ПМПК, классный журнал, продукты деятельности учащегося – тетради, рисунки и т.п.

  Изучение ученика начинается со знакомства с его личным делом: с данными ПМПК, характеристика за прошлые годы обучения, данные об успеваемости.

  При изучении ученика коррекционной школы перед педагогом стоят следующие задачи:

  1. Установление склада умственного развития с определением диагноза (лёгкая, средняя или тяжёлая умственная отсталость). Однако необходимо помнить, что обозначение диагноза ребёнка в характеристике является грубейшим нарушением его прав. Таким образом, педагог даёт характеристику интеллектуальному развитию ребёнка без обозначения диагноза.
  2. Определить структуру дефекта (нарушение нейродинамики, патология анализаторов, нарушение личности).
  3. Определение особенностей развития познавательной деятельности и личностных качеств.
  4. Различное отношение к нормам поведения, различия в отношениях со сверстниками и взрослыми.
  5. Определение оптимальных условий обучения и коррекционно-воспитательной работы, а также условий более успешной социально-трудовой адаптации.

  При изучении ученика должны соблюдаться следующие принципы: комплексность, объективность, всесторонность, принципы индивидуального и динамического подхода.

  Психолого-педагогическая характеристика должна отвечать следующим требованиям:

  1. Быть развёрнутой, полной и подробной.
  2. Содержать анализ полученных данных, выводов, подтверждённых фактами и примерами.
  3. В характеристике должны быть указаны не только отрицательные, но и положительные черты личности ученика и его познавательной деятельности.

  План-характеристика ученика коррекционной школы

  ХАРАКТЕРИСТИКА

  учащегося …. класса

  название учреждения

  ………………….(ФИО) (год рождения)

  I. Общие сведения об ученике и его семье

  Указывается год поступления в школу. Откуда поступил ученик в коррекционную школу (их какого типа учреждения или семьи). Сколько лет и в каких классах обучался до этого. Состав семьи, материальное положение семьи, социальный статус семьи, культурный уровень семьи, наличие асоциальных и факторов и вредных привычек у родителей. Кто осуществляет воспитание в семье, имеется ли единство требований в воспитании. Поведение школьника дома, его режим дня, трудовые обязанности по дому. В какой форме осуществляется контакт между школой и семьёй.

  II. Данные медицинского обследования

  В связи с охраной прав ребёнка диагноз ПМПК, а также особенности анамнеза в характеристике не указываются. Если есть необходимость и факты, то в редких случаях допустимо употреблять следующую трактовку “поступил в коррекционную школу по рекомендации ПМПК, за годы обучения в коррекционной школе диагноз ПМПК подтвердился”.

  В характеристике необходимо отразить общее физическое развитие ученика, имеющиеся нарушения. Далее раскрываются особенности высшей нервной деятельности и характер поражений центральной нервной системы. Особенности сенсомоторной сферы (зрение, слух, речедвигательный аппарат, моторная скованность, расторможенность, нарушение координации движений, состояние мелкой моторики), наличие сложного дефекта. Также необходимо указать средства укрепления здоровья и методы коррекционной работы.

  III. Успеваемость

  В данном разделе необходимо отразить успеваемость ученика по предметам. Желательно, чтобы учителя, обучающие данного ученика дали подробную характеристику познавательной активности ребёнка на каждом уроке, а также отношение к учебному предмету, дисциплинированность ученика на уроках и при подготовке домашнего задания.

  Как в ходе обучения и подготовки домашнего задания учитываются психофизические особенности ученика, трактуется общая система работы по повышению успеваемости данного ученика.

  IV. Особенности внимания и познавательной деятельности

  Особенности внимания и познавательной деятельности раскрываются на основе наблюдений за учеником, анализа учебного процесса, бесед с учеником, педагогами, изучения продуктов деятельности и результатов учебного труда.

  1. Особенности внимания, в особенности произвольного, его объём. Легко ли привлекается внимание на уроке и при подготовке домашнего задания. Устойчивость, распределение, переключаемость внимания, отвлекаемость, рассеянность и их причины. Какие средства привлечения внимания наиболее эффективны для данного ученика.
  2. Особенности ощущения и восприятия. Темп, полнота, правильность восприятия, узнавание объектов и явлений. Восприятие времени: знание и понимание мер времени, последовательности событий, их отдалённости или близости. Восприятие формы, величины, положения в пространстве.
  3. Представления: полнота, фрагментарность, искаженность и уподобляемость.
  4. Особенности памяти: запоминание (темп, объём, осознанность, точность). Характер запоминания информации (произвольность и продуктивность). Сохранение материала в памяти. Узнавание известного в новом материале. Характер воспроизведения: полнота, логичность, последовательность, характер ошибок при воспроизведении (повторяемость, привнесения, искажённость и др.). Уровень развития памяти: преобладание механической или словесно-логической памяти. Средства, применяемые для развития памяти и лучшего запоминания материала.
  5. Особенности мышления. Активность или пассивность мышления, стереотипность, тугоподвижность, последовательность рассуждений, критичность. Умение устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, обобщать. Выполнение анализа, синтеза, сравнения, обобщений. Особенности усвоения понятий: умение выделить существенные признаки, дать определение. Какой вид мыслительной деятельности развит у ученика (наглядно-образный, понятийный).
  6. Речь: степень развитости речи, способность понимания обращаемой речи. Характеристика словаря: объём словаря, особенности грамматического строя. Темп, выразительность и активность речи. Характер монологической речи: логичность, связность, завершённость. Характер диалогической речи: умение поддержать разговор, задавать вопросы и отвечать на вопросы, характер формулирования ответов. Особенности письменной речи: понимание текста, характер ошибок при письме, умение выразить мысль письменно, точность употребления слов и характер предложений. Затруднения в выполнении письменных работ: при списывании, письме под диктовку, самостоятельной работе. Соотношение устной и письменной речи. Наличие дефектов речи и их характер. Коррекционная работа логопеда.

  V. Личность и поведение

  1. Нравственные качества ученика.
  2. Отношение к труду и учёбе: положительное, индифферентное, отрицательное. Заинтересованность, трудолюбие, отношение к педагогам и воспитателям.
  3. Дисциплинированность, отношение к правилам и требованиям, поведение на уроках, при подготовке домашних заданий, в ходе мероприятий, в группе, в свободное время, в общественных местах. Уровень сформированности общественных норм. Мотивы дисциплинированности или нарушения дисциплины. Наличие чувства долга и ответственности.
  4. Проявление волевых качеств. Наличие волевых черт характера, целенаправленность действий и поступков, решительность, умение преодолевать трудности и проявлять волевое усилие. Недостатки в развитии воли: лёгкая внушаемость, ведомость, податливость, своеволие, импульсивность, рассеянность, уход от трудностей и др. Уровень сформированности мотивов и потребностей, наличие дефектов правосознания и ценностно-нормативных ориентаций. Соотношение побудительной и смыслообразующей функции мотивов, уровень опосредованности мотивов.
  5. Навыки культурного поведения: вежливость, предупредительность, чуткость, отзывчивость, опрятность. Степень устойчивости этих навыков.
  6. Интересы к внеклассной работе, заданиям по трудовой деятельности, кружковой работе, спорту, играм и другим видам досуга. Разнообразие интересов, устойчивость, избирательность, направленность, осознанность, формы проявления интересов. Оценка интересов ученика учителем и воспитателем. Средства, применяемые педагогом для поддержания интересов и их развития у данного ребёнка.
  7. Особенности характера. Наличие нравственных черт характера: доброта, искренность, трудолюбие, сдержанность, скромность, честность, самокритичность, уверенность в себе, коллективизм. Наличие трудных черт характера: эгоизм, замкнутость, скрытность, негативизм, завышенные притязания, лень, лживость, капризность, вспыльчивость, агрессивность, драчливость и др.
  8. Характер эмоций и высших чувств: устойчивость настроений, склонность к аффективным вспышкам, длительность и неадекватность переживаний, реакции на успех и неуспех. Уровень развития высших чувств: товарищество, честность, долг, честь, патриотизм, коллективизм и др. Уровень самооценки, наличие самокритичности, оценка других, прогнозирование собственного будущего.
  9. Занимаемое место в коллективе, роль в коллективе (лидер, аутсайдер), уважение товарищей и его товарищами. Изолированность частичная или полная, её причины. Устойчивость отношений с товарищами. Наличие собственного мнения, умения считаться с общественным мнением и подчиняться ему. Наличие близких друзей.
  10. Система взглядов, интерес к общественным событиям нашей страны. Стремление быть полезным коллективу и обществу.
  11. Наличие вредных привычек, учётах в правоохранительных органах, социальных службах, органах системы профилактики. Уровень ориентировки в окружающем мире, уровень самостоятельности действий. Наличие санитарно-гигиенических навыков, уровень их развития и способности применения их на практике.

  VI. Заключение

  В качестве заключения психолого-педагогической характеристики необходимо отразить общее мнение об учащемся, сделать выводы об основных чертах личности, на которые можно положиться в дальнейшей работе с ним. Определить в чём проявляется апатичность развития личности и основной недостаток. Наметить пути дальнейшей коррекционно-воспитательной работы с учеником. Указать сторону дефекта, работа над которым представляет наибольшую трудность.

  В конце характеристики необходимо указать дату её составления, а также специалистов, участвовавших в её составлении. Например, “характеристика составлена по материалам классного руководителя…” с указанием ФИО и должности специалиста. Характеристика заверяется подписью руководителя учреждения. При необходимости с характеристикой знакомят родителей или законных представителей несовершеннолетнего под роспись с датой.

  Список использованной литературы:

  1. Головин С.Ю. Словарь психолога-практика. – Минск, 2001.
  2. Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей /Под ред. Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгера. – М. 1981.
  3. Лурия А.Р. Принципы отбора детей во вспомогательную школу. – М. 1973.
  4. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. – М. 1999.
  5. Немов Р.С. Общие основы психологии. – М. 2003.
  6. Основы специальной психологии./Под ред. Кузнецовой Л.В. – М. 2002.
  7. Семаго Н.Я. Семаго М.М. Руководство по психологической диагностике. – М. 2002.

  Источники:
  zrazok.pozovsud.com.ua, www.metod-kopilka.ru, formablank.ru, unosmirnih.ru, festival.1september.ru

  Следующие документы


 • 18 августа 2022 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения

  Недавно добавленные материалы:

  Как заполнить документы на субсидию

  До 15 апреля и до 1 ноября этого года, предприятия, которые предоставляют услуги по газоснабжению, электроснабжению и

  Какая помощь положена молодой семье на строительство дома?

  1. Решение о предоставлении субсидии принимает уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы.2. На основании решения о предоставлении уполномоченным органом исполнительной власти

  Комментарий к Указу № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий

  29 августа 2016 годаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».Документом предусматривается внедрение

  Конкурсный отбор по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям

  Министерство экономического развития Республики Ингушетия объявляет прием документов с 19 по 30 октября 2015 года, для участия

  Как получить жилищные субсидии на приобретение жилья военнослужащим

  Новости по тематикеСогласно федеральному закону «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ в редакции от 14.12.2015, государство берет на себя дополнительную ответственность за

  Как получить жилищную субсидию военнослужащему?

  Проблема обеспечения жильем защитников родины всегда стояла остро. Раньше она решалась составлением квартирных очередей, выделением ведомственных