Главная » Как составить резюме

Образец резюме на работу на украинском языке


Резюме

Резюме (від. франц. resume - висновок) - це документ, у якому особа подає короткі відомості про навчання, трудову діяльність, професійні навички й якості у спеціально встановленому порядку.

Щодо написання резюме, розташування його реквізитів немає суворих правил. Найпоширенішим є формуляр-зразок, у якому подаються такі реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка складає резюме.

3. Контактні адреса та телефон (мобільний телефон, номер пейджера, факс, e-mail, адреса в Інтернеті).

4. Мета написання резюме.

5. Дані про освіту .

6. Дані про досвід роботи (обидва пункти заповнюються у зворотному хронологічному порядку).

7. Інші відомості на вимогу роботодавця (знання іноземних мов, володіння навичками роботи з комп'ютером, права водія, наявність друкованих праць тощо, в тому числі уподобання).

8. Особисті дані (місце проживання, сімейний стан).

Основна вимога до такого документа - вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. На відміну від автобіографії, резюме позбавлено елемента описовості.

У фірмах, інституціях, агенціях, установах зазвичай здійснюється комп'ютерне вивчення резюме (тому іноді воно подається не особисто, а надсилається електронною поштою). Принцип комп'ютерного оброблення резюме - виокремлення головних (стрижневих) слів: назв компаній, фірм, посад, стажу роботи, здобутої освіти. Комп'ютер переглядає резюме кожного з претендентів на заміщення вакантних посад і відповідно до кількості знайдених стрижневих слів надає документові певний порядковий номер.

Аби досягти успіху у складанні резюме, дотримуйтеся таких вимог:

Формулюйте свою мету чітко, зрозуміло, дохідливо.

o Намагайтеся вжити якомога більше фахових слів, що відповідають посаді, яку хочете обійняти. Підчас комп'ютерного вивчення дієслова не читаються, а враховуються іменники, що є назвами посад, та професійні терміни,

o Для кожного конкретного конкурсу складайте окреме резюме.

o Намагайтеся не вживати особових займенників я, ми. Замість них уживайте на початку речення активні дієслова: організував, створив, керував, виконував, вивчав, обізнаний з.

o Не надсилайте своєї фотокартки, якщо цього спеціально не передбачено.

o Не зазначайте про обсяг заробітної плати.

o Для друкування резюме використовуйте папір формату A4 (у жодному разі не крейдований).

o Якщо обіймаєте не надто високу посаду, то під час складання резюме краще зосередьтеся на досвіді роботи й набутих навичках.

Різновидом резюме у практиці іноземних, зокрема американських компаній, є так званий життєпис (curriculum vitae, CV). Від класичного резюме він відрізняється тим, що в ньому зазначені дані подаються якомога детальніше за наявності друкованих праць наводять їх бібліографічний список, оформ* лений за чинними стандартами особисті дані подають на початку документа. У фірмах, установах та агенціях завжди наявні зразки оформлення резюме та життєписів.

У центрах зайнятості резюме найчастіше пропонують заповнити на місці у вигляді анкети.

Текстовий редактор Microsoft Word містить шаблон Резюме, до якого входять три зразки: Изысканное резюме, Современное резюме, Стандартное резюме.

Зразок вишуканого резюме

_СЕРГІЙ АЛЕКСЄЄВ__

МЕТА Заміщення вакантної посади керівника планового відділу_

посвт роботи_

1990-1994 ВАТ Черевичок Київ

Керівник планового відділу

o Впроваджено нову систему планування.

o Збільшено обсяги продажу на 13 %.

o Зменшено видатки виробництва на 23 %.

1985- 1990 ВАТ Черевичок Київ

Заступник керівника планового відділу

o Збільшено обсяги продажу на 7 %.

o Організовано єдину комп'ютерну мережу.

o Відкрито 4 філії підприємства.

1980- 1984 Трикотажна фабрика Ластівка Київ Старший економіст

o Впроваджено нову систему розрахунків із торгівлею.

o Покращено зв'язки з постачальниками.

o Стажування на головному підприємстві. ОСВІТА_

1971-1975 Інститут легкої промисловості Київ

o Факультет: Економіка легкої промисловості.

o Спеціальність: Економіст.

УПОДОБАННЯ__

Комп'ютери, автомобілі, читання.

КОНТАКТНА АДРЕСА, ТЕЛЕФОН. E-MAIL. ФАКС_

Київ, вул. Володимирська 61, кв. 7, тел. 2380101

Зразок сучасного резюме

РЕЗЮМЕ Марченко Наталія Віталіївна

Дата народження - 16 січня 1972 р.

Контактна адреса: Телефон:

вул. Володимирська, 61, кв. 7 239-7734 (д)

М.Київ-33, 289-7003 (р).

E-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт. ua

Мета: Заміщення вакантної посади викладача української мови з умовою професійного вдосконалення й зростання. Освіта: 1998-2001 pp. - аспірантура при Інституті української мови НАН України, кандидатська дисертація на тему Засоби стандартизації мови ділових паперів. Науковий ступінь - кандидат філологічних наук (диплом №ДК019775).

1992-1998 pp. - факультет гуманітарних і суспільних наук Національного університету Києво-Могилянська Академія, спеціальність - Філологія. Диплом магістра № KB 26634929.

Досвід роботи: 1998-2001 pp. - старший викладач кафедри української мови Національного університету імені Тараса Шевченка.

1995-1998 pp. - асистент кафедри української мови Національного університету Києво-Могилянська академія.

Особисті дані: проживаю в Києві, незаміжня. Маю 25 друкованих робіт із проблем мовознавства (список додається). Вільно володію англійською та французькою мовами. Маю досвід ведення синхронного перекладу (англійська мова).

Бланк резюме на українській мові

Бланк резюме на українській мові на роботу не затверджений жодним нормативно – правовим документом та має рекомендований характер. Бланк резюме використовується для надання відомостей про освіту, досвід роботи та іншої інформації при працевлаштуванні. Документ складається в довільній формі та повинен містити особові дані, а саме ПІБ, дату народження, адресу та контактні телефони, електронну адресу. Додатково можна вказати національність та сімейний стан. В наступному розділі зазначається мета звернення, на яку посаду розраховується. Далі описується досвід роботи в зворотному хронологічному порядку, вказується дата початку та дата закінчення, отримані навики та досягнення, опис посадових функцій, наявність підлеглих.

В розділі освіта зазначається навчальний заклад, факультет, період навчання, отримана спеціальність та кваліфікація. При наявності додаткової освіти – курсів, тренінгів, семінарів – потрібно надати опис. В приклад резюме на українській мові бажано додати довідкову інформацію, яка містить відомості про володіння іноземними мовами, навики роботи з комп’ютером та інше.

Образец резюме, пример резюме

Одной из основных задач соискателя является привлечь внимание работодателя. От этого как он сделает, будет зависть многое. Вашему вниманию предлагается несколько правил написания резюме.

Как составить резюме:

1. Первым делом напишите кто Вы. После чего должность, которую хотите получить. Не стоит перечислять несколько позиций, которые вас в принципе могли бы устроить. Ситуация складывается так, что выбираете не вы, а выбирают вас, и работодателю вряд ли интересен широкий круг ваших интересов.

2. Укажите свой пол, а так же возраст, семейное положение, адрес и телефон. Семейное положение стоит писать в соответствии с вашими паспортными данными. Лишним будет упоминать о гражданском браке, даже если вы в нем состоите.

3. Особое внимание необходимо уделить образованию, его стоит подчеркнуть, но не так, как это делает большинство вчерашних студентов. Не занимайтесь перечислением всех корочек, которые вам удалось собрать. Курсы по имиджу, массажу, рекламе и ценным бумагам интересны только в том случае, если прямо связаны с должностью, которую вы хотите получить. Не желательно писать, что вы были старостой класса и пели в хоре. Стоит вспомнить о стажировках, практикумах и проч.

4. Опыт работы (ОР). В студенческие времена много рабочего опыта не приобретешь. Не бойтесь указывать столь короткий  опыт работы, даже если вы проработали всего 2-3 месяца, это надо отразить в резюме. Возможно, будучи студентом, вы проходили практику в какой-то компании. Это тоже можно указать, даже если это не отражено в трудовой книжке. Выпускник, который уже работал по специальности некоторое время, имеет преимущества по сравнению со своим собратом, имеющим, возможно, лучшие оценки, но не имеющим опыта.

5. Большим преимуществом может стать знание языка, а также современных компьютерных программ и Интернета.

6. Личные качества. Не стоит писать лишнее «За любые деньги, я научусь и т.д.». Прежде, чем заполнять эту графу, подумайте, какие личные качества важны в профессии, которую вы выбрали. Это может быть аналитический склад ума, умение работать с большими объемами информации, целеустремленность, умение доводить начатое до конца, пунктуальность. Честность, порядочность, добросовестность, по-прежнему в цене, но работодатель заинтересован в приеме на работу не просто хороших людей, но и профессионалов в своем деле.

Образец резюме

Клименко Сергей Алексеевич

Контактная информация:

тел. 987-65-43

e-mail: ivan@robotazp.com.ua

Создания программного обеспечения на языке программирования С++. Отладка готовых программ и обучения сотрудников.

Як скласти резюме для роботи

Як скласти резюме для роботи

Почнемо з того, що резюме повинно слугувати В ам візитною карткою, тому до його складання Ви маєте віднестися дуже відповідально. Правильно побудоване резюме збільшує Ваші шанси зацікавити фахівця з підбору персоналу власною кандидатурою і отримати запрошення на співбесіду. Існують певні стандарти підготовки резюме, завдяки яким воно стане успішнішим.

Бажано починати зі свого прізвища, ім&rsquoя, по-батькові, а не зі слів резюме чи автобіографія.

Контактна інформація : в цьому розділі вкажіть свою дату народження, сімейний стан, місце проживання, моб. телефон, ел. адресу.

Мета: зазначте вакансію, на яку Ви претендуєте та чому саме Вас можуть розглядати як достойного кандидата. Також можете додати власні побажання до майбутнього місця роботи.

Освіта: вкажіть дату вступу і закінчення навчального закладу, його повну назву. Якщо Ви закінчили додаткові курси або проходили тренінги, обов&rsquoязково повідомте про це.

Досвід роботи: тут Ви повинні надати власні дані в зворотньому хронологічному порядку, починаючи з останнього місця роботи (бажано вказувати дати прийому на роботу, звільнення). Якщо Ви студент та нещодавно закінчили навчальний заклад, то Вам треба вказати місце проходження практики, стажування, а також не зайве поінформувати, в яких суспільних заходах брали участь.

Професійні навики: вкажіть свій рівень роботи з комп&rsquoютером, знання загальних та допоміжних програм, володіння іноземними мовами тощо.

Особисті якості: зазначте власні найбільш важливі якості, які можуть зацікавити потенційного роботодавця.

Зверніть особисту увагу на складання і оформлення резюме

Резюме повинно бути добре структурованим, конкретним, читабельним. Граматичні і орфографічні помилки, друкарські помилки не допустимі.

Сторінка формату А4, розповсюджений шрифт: наприклад, Times або Arial, розмір кегля від 12 до 14 пунктів.

Склавши резюме, спробуйте подивитися на нього очима того спеціаліста (роботодавця), якому Ви його адресуєте.

- Бракує конкретики формулювання в пункті мета.

- Відсутність або неточна хронологія трудової біографії.

- Неточна або незрозуміла контактна інформація або її відсутність. Обов&rsquoязково вказуйте регіон проживання і можливість переїзду.

- Неакуратне форматування, відсутність структури або шаблону. Фахівці, які займаються підбором персоналу, зазвичай читають резюме по діагоналі, вихоплюючи своїм професійним оком потрібні місця або ключові слова. Тому резюме має бути структурованим, легко сприйматися. Розбийте на глави кожен розділ і напишіть заголовки крупним шрифтом, щоб було легко знайти потрібні пункти.

- Розлогі і надмірно докладні резюме. Робіть наголос на навиках і досягненнях, які знадобляться безпосередньо для цієї роботи. Пам&rsquoятайте, стислість - сестра таланту (але не в збиток інформативності).

- Недолік кваліфікації, явна невідповідність заявленим вимогам. Перш ніж надіслати резюме, детально вивчіть вимоги, що висуваються до кандидата, і лише після того, як Ви дійсно будете упевнені в тому, що підходите під усі стандарти, сміливо відправляйте його.

- Резюме, сфокусоване на тому, що хочете Ви, а не на тому, що Ви можете запропонувати роботодавцеві. Пишіть про те, яку користь, вигоду Ви можете принести компанії, а не висувайте своїх вимог та ін.

- Резюме іноземною мовою. Направлене у вітчизняну компанію резюме лише іноземною мовою -популярна помилка. Виняток- якщо Вас про це попросили.

дата народження: 14.09.1972

сімейний стан: заміжня

Тел. 8 (044) 555-5555, 8 (063) 555-5555

Резюме подається на здобуття посади керівника відділу управління персоналу, директора по персоналу

2004 р. факультатив: загальна психологія, психологія праці

2000-2003 рр. - Тренінги:

Техніка ефективних продажів, Ефективні стосунки з клієнтами, як джерело конкурентної переваги, Техніка ефективного ведення переговорів

2001-2002 рр. - Міжнародний інститут бізнесу,

сертифікована програма коледжу ім. Рента Мак Юєна (Канада), Управління людськими ресурсами

1993-1999 рр. Київський національний економічний університет,

фінансово-економічний ф-т, спеціальність: менеджмент організацій.

Досвід роботи:

2003 р. (березень) - по теперішній час: ТОВ . , керівник відділу управління персоналом і трудовими стосунками.

Обов&rsquoязки:

 Побудова роботи HR-департаменту з нуля, аналіз робіт існуючого персоналу, планування і оцінка потреби в персоналі, оцінка потреби в навчанні, пошук і підбір персоналу

 організація проведення тренінгів і семінарів, адаптація нових співробітників

 розробка системи мотивації співробітників, розробка і впровадження посадових інструкцій, правил трудового внутрішнього розпорядку, розробка і впровадження положень по роботі з персоналом, кодексу корпоративної культури, кадрової політики

 атестація, розробка і проведення тестувань, розробка і ведення системи кадрового обліку

 аналіз ринку праці, аналіз ринку тренінгових послуг

 формування штатного розкладу, табелювання робочого часу співробітників, планування професійної кар&rsquoєри співробітників, оцінка ефективності роботи персоналу

 організація роботи з персоналом відповідно до спільних цілей розвитку компанії і конкретних направлень HR-політики для досягнення ефективного використання і професійного вдосконалення співробітників, організація і проведення корпоративних заходів.

2002 р. (грудень) - ВАТ . , інспектор відділу кадрів.

Обов&rsquoязки:

Ведення кадрової документації, прийом на роботу, звільнення співробітників, організація і проведення атестаційних комісій тощо.

2000-2002 р. - Міжнародний інститут бізнесу, менеджер департаменту маркетингу і продажів.

Обов&rsquoязки:

Організація продажів (тренінги, семінари) в регіонах України: пошук, організація презентацій і тренінгів, ведення клієнтів, аналіз ринку тренінгових послуг та ін.

Зразок резюме

Резюме . або короткі відомості про людину, досвід роботи, навики тощо. В пошуках працевлаштування, перед співбесідою роботодавці завжди вимагають резюме, для ознайомлення з особистітью кандидата на певну посаду. Постає питання, як правильно скласти резюме на роботу . або що повино містити в собі резюме .

Деякі поради при складанні резюме на роботу :

 • Головна та необхідна інформація в короткому та стислому вигляді, все інше буде у співбесіді, великі твори читати ніхто не буде.
 • Не “лийте води”, або уникайте зайвих описів та соморозхвалювань, як за правило, їх ніхто не читає, або вони навпаки дратують.

  Стаж роботи та навики у подібній роботі — на що в першу чергу звертають увагу в пошуках кандидата.

  В додатковій інформації не потрібно розписувати власні інтереси та всю біографію, це тільки дратує роботодавців.

  Не потрібно дописувати додаткових обумовлень у вигляді “англійська мова-зі словником”, це зайве.

  Додайте власне фото, у деяких випадках приділяють цьому велику увагу.

 • Не робіть помилок в резюме, такого кандитата до співбесіди не допустять.
 • Зразок резюме Українською .

  Прізвище, імя та по батькові                                  фото

  Источники:
  pidruchniki.com, skachat-blank.in.ua, robotazp.com.ua, www.vobu.com.ua, yurporada.kiev.ua

  Следующие документы


 • 18 августа 2022 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения

  Недавно добавленные материалы:

  Как заполнить документы на субсидию

  До 15 апреля и до 1 ноября этого года, предприятия, которые предоставляют услуги по газоснабжению, электроснабжению и

  Какая помощь положена молодой семье на строительство дома?

  1. Решение о предоставлении субсидии принимает уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы.2. На основании решения о предоставлении уполномоченным органом исполнительной власти

  Комментарий к Указу № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий

  29 августа 2016 годаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».Документом предусматривается внедрение

  Конкурсный отбор по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям

  Министерство экономического развития Республики Ингушетия объявляет прием документов с 19 по 30 октября 2015 года, для участия

  Как получить жилищные субсидии на приобретение жилья военнослужащим

  Новости по тематикеСогласно федеральному закону «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ в редакции от 14.12.2015, государство берет на себя дополнительную ответственность за

  Как получить жилищную субсидию военнослужащему?

  Проблема обеспечения жильем защитников родины всегда стояла остро. Раньше она решалась составлением квартирных очередей, выделением ведомственных